To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie - oceniła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko po posiedzeniu zespołu ds. zmian w ochronie zdrowia. Zaznaczyła, że w pracach uczestniczą przedstawiciele pacjentów, którzy przedstawili propozycje zmian.

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się drugie spotkanie zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Zespołowi przewodniczy wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

- To było bardzo dobre spotkanie, bardzo merytoryczne - oceniła wiceminister. Podkreśliła, że w pracach zespołu aktywnie uczestniczą przedstawiciele organizacji pacjentów, którzy wskazali m.in. konkretne propozycje rozwiązań w ochronie zdrowia, które mogłyby być finansowane m.in. w ramach projektowanego wzrostu nakładów na zdrowie. Dodała, że propozycje zgłaszali także przedstawiciele samorządów zawodowych.

- Zebraliśmy te postulaty, będziemy je szczegółowo analizować. Bardzo istotne jest, aby te wnioski, propozycje były również przeanalizowane pod kątem map potrzeb zdrowotnych, sytuacji epidemiologicznej kraju, priorytetów zdrowotnych - podkreśliła.

Wiceminister dodała, że przedstawiciele samorządów zawodowych zwracali uwagę, że należy zweryfikować sposób wynagradzania pracowników ochrony zdrowia. Podkreśliła, że przekazała uczestnikom spotkania, że minister zdrowia podpisał rozporządzenie regulujące podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów.

- Przekazałam również informację, że kwestia wynagrodzeń będzie szczegółowo omawiana na Radzie Dialogu Społecznego. W niej też biorą udział przedstawiciele środowisk pracowniczych, związków zawodowych, więc jest to właściwe gremium, żeby na te tematy dyskutować. Zespół zaakceptował propozycję, abyśmy przekazali ich uwagi Radzie Dialogu Społecznego – dodała.

Zespół ma zakończyć prace do 15 grudnia 2017 r. - ma to umożliwić ewentualne uwzględnienie wyników jego prac już w przyszłorocznym budżecie państwa. Kolejne spotkanie zaplanowano na przyszły piątek.

Beata Ambroziewicz z Polskiej Unii Organizacji Pacjentów powiedziała, że uczestnikom spotkania udało się ustalić kilka wspólnych priorytetów. - Bardzo nas cieszyło, że większość uwzględnionych postulatów pochodziła ze środowiska pacjenckiego – zaznaczyła.

- Wybraliśmy, że skupimy się przede wszystkim na profilaktyce, prewencji, informatyzacji ochrony zdrowia, rozwoju kadr medycznych (w tym też wprowadzeniu nowych zawodów do systemu ochrony zdrowia), wzmocnieniu głosu pacjenta i uczestnictwie organizacji pacjentów na wszystkich etapach tworzenia rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia. Ważne jest też odejście od modelu nastawionego na opiekę w szpitalach bardziej do opieki ambulatoryjnej, domowej - powiedziała.

W skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W piątkowym posiedzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz organizacji pacjentów. Udziału w pracach zespołu odmówiły m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszone w Porozumieniu Zawodów Medycznych, w tym Porozumienie Rezydentów OZZL.

Lekarze rezydenci poinformowali w poniedziałek o zakończeniu prowadzonego od 2 października protestu głodowego. Zaznaczyli jednak, że nie kończą walki o swoje sztandarowe postulaty, w tym szybkiego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Zapowiedzieli, że medycy będą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala pracować dłużej, niż przewidują obowiązujące normy.

Porozumienie Zawodów Medycznych przygotowało projekt obywatelski przewidujący stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Zaproponowano w nim, by w 2018 r. na ten cel przeznaczono minimum 5,2 proc. PKB. Docelowy poziom finansowania wyznaczono na nie mniej niż 6,8 proc. PKB od 2021 r.

W minionym tygodniu rząd przyjął projekt autorstwa MZ, który zakłada, że w 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB; a rok później – 4,86 proc. Nakłady na ten cel będą wzrastać w kolejnych latach, a docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, miałby zostać osiągnięty w 2025 r.

We wtorek (z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r.) weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia rezydentów. Lekarze, którzy są obecnie w trakcie specjalizacji, otrzymają wynagrodzenia od 3570 zł brutto (400 zł podwyżki) do 4391 zł (501 zł podwyżki).

Medycy, którzy dopiero rozpoczną rezydenturę, przez pierwsze dwa lata otrzymają 3570 zł, a później – 4097 zł. Natomiast ci, którzy zdecydują się na specjalizację w dziedzinach priorytetowych (20 dziedzin) przez pierwsze dwa lata otrzymają 4770 zł, a następnie (od 2019 r.) – 5297 zł.