Pracownicy jednego z podkarpackich urzędów skarbowych wykryli w tym roku proceder wystawiania tzw. „pustych faktur” na kwotę ok. 17 mln zł - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Furman.

Dodała, że ze względu na ochronę danych nie można podać lokalizacji urzędu skarbowego.

„Pracownicy tego urzędu wykryli 110 fikcyjnych faktur, które dokumentowały zakupy towarów. Kolejnych ponad 330 faktur potwierdzało sprzedaż towarów i usług, natomiast 142 faktury dokumentowały wewnątrzwspólnotową dostawę i nabycie towarów” - zaznaczyła Furman.

Wystawione faktury dokumentujące fikcyjne czynności sprzedaży i zakupów opiewały w sumie na kwotę ponad 17 mln zł.

„Puste faktury" wystawiane były przez podmioty zajmujące się różnego rodzaju działalnością m.in.: hurtowym i detalicznym handlem odzieżą używaną, elementami mebli i artykułami motoryzacyjnymi.

Jak podkreśliła rzeczniczka, po przeprowadzonych kontrolach część podatników złożyła korekty deklaracji. „Natomiast wobec pozostałych są już wydane decyzje wymiarowe lub zostały wszczęte postępowania podatkowe” – powiedziała.

Furman wyjaśniła, że wystawianie „pustych faktur" to sytuacja, gdy podatnik wystawia fakturę VAT, która nie odzwierciedla stanu faktycznego. „Będzie to miało miejsce, kiedy podatnik na fakturze wykaże czynność dostawy towaru lub usługi, której nigdy nie było” – dodała.

Zdaniem Furman, w walce z „pustymi fakturami” pomoże wprowadzany stopniowo w Polsce Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Przypomniała, że obowiązek ten objął już przedsiębiorców dużych, średnich i małych, a od 1 stycznia 2018 r. zostanie rozszerzony również na mikroprzedsiębiorców.

„Między innymi wprowadzenie JPK już wpłynęło w naszym województwie na większe wpływy z tytułu podatków. Na koniec trzeciego kwartału br. były one większe o ponad 13 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły ponad 4,3 mld zł” – powiedziała.(PAP)