Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Andrzej Tretyn powiedział PAP w piątek w Toruniu, że KRASP w swojej uchwale wyraziła poparcie dla stanowiska protestujących lekarzy rezydentów.
Reklama

"Jako KRASP poparliśmy tym samym stanowisko w tej sprawie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), która jest organizacją działającą w naszych ramach. KRAUM poparła stanowisko rezydentów, a my jako instytucja wyższego rzędu pozytywnie odnieśliśmy się do tego" - podkreślił Tretyn.

Wiceprzewodniczący wskazał, że jest bardzo zadowolony z faktu goszczenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP przez Toruń, po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii organizacji. Dodał, że zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie tzw. ustawy 2.0., w której doceniło dotychczasowe działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze szczególnym uwzględnieniem szerokich konsultacji.

"Popieramy podstawowe regulacje zawarte w ukształtowanym w wyniku tego procesu projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedstawionym na Narodowym Kongresie Nauki, w znacznym stopniu uwzględniającym zasadnicze postulaty KRASP, sformułowane w stanowisku Prezydium z dnia 6 września br. Uważamy, że projekt ten stanowi właściwy punkt wyjścia do dalszych prac prowadzonych w podobnym trybie. Z zadowoleniem witamy deklarację wicepremiera Jarosława Gowina o woli kontynowania dialogu nad projektem" - głosi uchwała KRASP.

Wiceprzewodniczący KRASP podkreślił w rozmowie z PAP, że KRASP popiera kierunki zmian proponowane przez resort kierowany przez Jarosława Gowina. Dodał, że w piątek już w pierwszym głosowaniu udało się zgromadzeniu wyłonić 12 przedstawicieli do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Wierzę, że zgłaszane przez nas uwagi poprawią ustawę, jakby nie było - pisaną przez urzędników, nie zawsze do końca znających materię funkcjonowania uczelni wyższych. Zależy mi na tym, żeby to, co doprecyzujemy z panem wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, zostało w formie zasadniczej uchwalone i podpisane przez prezydenta" - dodał wiceprzewodniczący.

Tretyn jest rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2012 roku.

"Jako silna uczelnia o profilu naukowo-dydaktycznym jesteśmy zadowoleni z zapisów projektu ustawy. Oczywiście wiele pracy przed nami, gdyż ta ustawa zmienia zasadniczo relacje pomiędzy rektorem a jednostkami podstawowymi. Będziemy musieli przeorganizować strukturę. Rady wydziału będą miały inne funkcje i dbały przede wszystkim o rozwój wydziału" - wyjaśnił rektor UMK.