Funkcjonariusze BOR otrzymają nowe umundurowanie, zmianie ulegnie przede wszystkim wzór mundurów polowych, które będą miały kolor khaki - poinformowało PAP MSWiA, które w czwartek skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt zarządzenia w tej sprawie.

Wymiana mundurów będzie stopniowa. Według projektu, funkcjonariusze będą mogli nosić ich poprzednią wersję do końca 2021 roku.

W lipcu rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu Służby Ochrony Państwa - w miejsce Biura Ochrony Rządu. W nowej formacji, która będzie miała uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze, ma pracować 3 tys. osób (obecnie w BOR jest 2210 etatów).

Zadania SOP nie będą ograniczały się do działań ochronnych. Służba ta będzie realizować nowe zadania, polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom: przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, czci i nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów (z wyłączeniem, dotyczących tych obiektów, przestępstw przeciwko ochronie informacji), a także określonym typom przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników.

Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariusze SOP będą mogli przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dotyczących ochronionych osób i obiektów, a także rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw im zagrażających. Jak podkreśla MSWiA, w ten sposób SOP nie będzie uzależniona od informacji uzyskiwanych od innych służb, co wpłynie korzystnie na szybkość i efektywność jej działania.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SOP zostaną poddani badaniom wariografem, czyli wykrywaczem kłamstw. Zmieni się także sposób ustalania uposażeń funkcjonariuszy SOP, na bardziej motywacyjny. Będą oni otrzymywać dodatek specjalny wynoszący co najmniej 1 proc. wysokości uposażenia zasadniczego, ale nie więcej niż 50 proc. tego uposażenia.