GfK: Dzięki programowi 500+ co piąta rodzina zaczęła po raz pierwszy oszczędzać


Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Większość (70%) ankietowanych uczestników programu "Rodzina 500+" przyznaje, że wpływy z wypłat poprawiły sytuację finansową ich gospodarstw domowych. Co piąta rodzina zaczęła po raz pierwszy oszczędzać, a 75% beneficjentów przeznaczyło część swoich środków na lokaty czy ubezpieczenia, wynika z badania GfK Polonia pt. "Program Rodzina 500+ - pierwsza rocznica".
Beneficjenci programu 500+ oceniają program pozytywnie - dzięki niemu mogą pozwolić sobie na więcej niż wcześniej. Co druga rodzina objęta programem deklaruje, że program zachęca do powiększenia rodziny.
"Nowe cele wydatków to nie tylko zmiana w codziennych zakupach. Co piąta rodzina zaczęła po raz pierwszy oszczędzać, a 3/4 rodzin przeznaczyło część swoich środków na lokaty czy ubezpieczenia. Pieniądze z programu wykorzystano również na wyposażenia mieszkań oraz wspólne spędzanie czasu poza domem" - czytamy w komunikacie.
W ciągu roku wydatki rodzin objętych Programem Rodzina 500+ na FMCG (dobra szybkozbywalne) zwiększyły się o 1,3 mld zł.
Raport, przygotowany przez GfK Polonia pt. "Program Rodzina 500+ – Pierwsza rocznica" powstał w oparciu o trzy niezależne źródła informacji: 1. badanie desk research, czyli analizę danych wtórnych dotyczących założeń i skutków wprowadzenia programu, 2. badanie ilościowe ad-hoc zrealizowane metodą CAWI (online) przy wykorzystaniu Access Panelu GfK Polonia z rodzinami objętymi Programem Rodzina 500+ (N=800 wywiadów), 3. prowadzony od ponad 20 lat Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia (próba 8000 polskich gospodarstw domowych, zbierających dane za pomocą skanerów i raportujących o dokonywanych przez siebie zakupach produktów FMCG).
(ISBnews)