Reklama
Katalończycy, chociaż cieszą się bardzo szeroką autonomią w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury, ochrony środowiska, komunikacji, transportu, wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa publicznego oraz dysponują własną formacją policyjną – nie mogą na przykład prowadzić poboru podatków jak Kraj Basków czy Nawarra. Wielokrotnie przytaczany argument o dorzucaniu pieniędzy do budżetu centralnego powrócił we wczorajszym przemówieniu.