"Europa jest zbyt słaba, zbyt wolna, zbyt nieskuteczna" - powiedział we wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron, który przedstawił w przemówieniu na Sorbonie w Paryżu nowe inicjatywy w celu odnowy i zacieśnienia integracji w Unii Europejskiej.

Wśród jego pomysłów znalazł się europejski urząd azylowy, który przyspieszy i zharmonizuje rozpatrywanie wniosków składanych przez uchodźców; wspólny program finansowania integracji i szkoleń dla uchodźców; europejska straż graniczna; europejska obrona cywilna do walki z klęskami żywiołowymi; lepsza współpraca służb wywiadowczych i powołanie dla nich europejskiej akademii; wspólny budżet obronny.

"Jedyną drogą ku przyszłości jest ponowne ustanowienie fundamentów suwerennej, zjednoczonej i demokratycznej Europy" - powiedział Macron.