GDDKiA ma umowy na 5 mld zł dot. dofinansowania budowy 6 inwestycji drogowych


Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowy w sprawie 5 mld zł finansowania z funduszy unijnych dla 6 inwestycji drogowych o łącznej wartości 11 mld zł, podało Ministerstwo Rozwoju.
Dofinansowanie zostało przyznane na:
- budowę drogi ekspresowej S2 odc. węzeł Puławska - węzeł Lubelska (część obwodnicy Warszawy),
- budowę drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odcinek Białe Błota - Mielno,
- budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odcinek Kiełpino - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa,
- budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11),
- budowę drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień - Rabka (tzw. zakopianka),
- budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79, podano w komunikacie.
"Inwestycje drogowe, komunikacyjne, infrastrukturalne, które mam dziś przyjemność ogłosić to nieodzowna część Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ale też w taki sposób ukształtowana, żeby ten rozwój był jak najbardziej zrównoważony terytorialnie. Na to zwracamy uwagę i temu też przyporządkowana była nowa strategia w zakresie specjalnych stref ekonomicznych, tak pozytytwnie przyjęta powszechnie" - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu umów.
"Chcemy, żeby cała Polska była wielką strefą ekonomiczną, wielką strefą inwestycyjną, ale po to potrzebujemy też tych arterii komunikacyjnych w różnych zakątkach kraju. I to będzie ta spójna strategia, o której mówimy w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wierzę, że dziś, wraz z tą inwestycją robimy milowy krok w tym kierunku" - dodał.
Inwestycje drogowe będą realizowane w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim. Łącznie zbudowanych zostanie ponad 180 km nowych dróg. Wszystkie inwestycje mają już rozstrzygnięte przetargi i są w realizacji.
Łączna długość dróg, które GDDKiA buduje ze wsparciem z POIiŚ 2014-2020, wynosi już blisko 1000 km. Dyrekcja ma zagwarantowane w programie 42 mld zł na budowę dróg. Ponad 22 mld zł (około 53%) zostały już zagospodarowane.
(ISBnews)