W środę minister sportu i turystyki Witold Bańka poinformował naTwitterze, że zdymisjonował szefa Polskiej Organizacji Turystycznej Marka Olszewskiego w związku z jego "skandaliczną wypowiedzią" w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".W środę "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł, w którym szef POT tłumaczył, dlaczego z programów wizyt promujących Polskę wykreślono Auschwitz oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

"Auschwitz to nie produkt turystyczny lecz miejsce martyrologii, zadumy i przemyśleń, a my zajmujemy się promocją Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Poza tym chcemy położyć nacisk na promowanie tego, co cenne w naszej własnej kulturze, pokazać nasz wielki wkład w rozwój Europy. Nie mam potrzeby eksponowania miejsc i zdarzeń związanych z historią innych narodów" - wyjaśnił Olszewski.

"To polskie, nie żydowskie elity zostały w czasie wojny zupełnie przeorane i zlikwidowane. Pamiętajmy, że kultura żydowska w praktyce cała przetrwała. W latach 30. z Niemiec wielu Żydów emigrowało. W Polsce pod okupacją niemiecką nie było takiej możliwości" - dodał.

"W związku ze skandaliczną wypowiedzią prezesa POT Marka Olszewskiego podjąłem decyzję o jego natychmiastowej dymisji" - napisał w środę na Twitterze minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Olszewski, który pełnił funkcję od końca lutego 2017 roku, to menedżer z 30-letnim doświadczeniem w branży hotelarsko-turystycznej. Przed objęciem stanowiska w POT pracował w sektorze turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej. Pełnił m.in. funkcję dyrektora w kompleksie SANDRA SPA z siedzibą w Pogorzelicy. Wcześniej był dyrektorem Centrum Medyczno-Uzdrowiskowego Etna w Kołobrzegu oraz prezesem Uzdrowiska Kołobrzeg S.A.

W przeszłości był szefem uzdrowiska w Świeradowie Zdroju oraz dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego "Uzdrowisko Kamień Pomorski". Jest magistrem ekonomii, ukończył wydział ekonomiki produkcji SGH w Warszawie. Był również p.o. burmistrza Trzebiatowa.

Polska Organizacja Turystyczna (POT), to instytucja rządowa utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej. Działa od 1 stycznia 2000. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki, aktualnie ministrowi sportu i turystyki.

Głównym celem POT jest promocja Polski w kraju i za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, szczególnie pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego o silnej tożsamości narodowej, bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego.

POT współpracuje z przedstawicielami władzy rządowej – wojewodami, jednostkami samorządu terytorialnego, Polską Izbą Turystyki oraz innymi organizacjami branży turystycznej, a także stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie