Unijne rekompensaty będą przysługiwały rolnikom, którzy nie są w stanie spełnić zaostrzonych wymogów bioasekuracji ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń i w związku z tym musieli zrezygnować z chowu tych zwierząt - poinformował w komunikacie resort rolnictwa.

W czwartek projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji uzyskał pozytywną opinię Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

Pomoc będzie przysługiwała rolnikom, którzy w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. posiadali średnio nie więcej niż 50 świń, a w dniu kontroli, podczas której wydano decyzję o zaprzestaniu chowu trzody, posiadali co najmniej jedną świnię.

Warunkiem jest także pozbycie się świń z gospodarstwa w terminie do 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń.

Ponadto rekompensata przysługuje tylko tym rolnikom, którzy nie otrzymali do tych samych strat lub tych samych świń pomocy państwa, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Zaproponowane stawki pomocy to 33 euro (około 141 PLN) za sztukę prosięcia do 20 kg oraz 52 euro (około 222 PLN) za sztukę w przypadku innych świń.

Maksymalna liczba świń kwalifikujących się do pomocy: 10 000 prosiąt oraz 171 654 tuczników. Łączny budżet to 9,3 mln euro. Polska może jednak o 100 proc. podwyższyć te kwoty.

Publikacja unijnego rozporządzenia jest przewidywana do połowy września 2017 r. Aktualnie trwają prace nad krajowymi przepisami mającymi na celu wdrożenie rozporządzenia Komisji - poinformował resort rolnictwa. (PAP)