Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do warszawskiego sądu okręgowego na początku czerwca.

Kyuri A. - obywatel Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, mający status uchodźcy w Polsce - został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w marcu. "Z materiałów zgromadzonych przez ABW wynika, że mężczyzna przyjął obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i brał udział w działaniach zbrojnych na terenie Arabskiej Republiki Syryjskiej. Przebywając w Syrii włączył się w walkę w szeregach ISIS" - mówił w czerwcu PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Jak wówczas informowano, mężczyźnie zarzucono też nielegalne posiadanie broni - posiadał on bez wymaganego zezwolenia karabinek automatyczny.

Zgodnie z Kodeksem karnym, kto przyjmuje obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Nielegalne posiadanie broni palnej jest zagrożone taką samą karą.

Śledztwo w sprawie prowadził Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Zarzuty postawione przez prokuraturę obejmują okres od listopada 2013 r. do końca 2014 r.

Śledztwo - jak podawała prokuratura - zostało wszczęte "po tym, jak ABW uzyskała informacje dotyczące podejrzenia przyjęcia przez Kyuri A. obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej".

Żaryn podawał, że z informacji ABW wynikało, że Kyuri A. mógł zostać najemnikiem i brać udział w wojnie w Syrii. "Agencja na mocy Ustawy o działaniach antyterrorystycznych skierowała do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa w tej sprawie i wystąpiła o zgodę na zatrzymanie mężczyzny. Pod koniec marca ABW dokonała zatrzymania i przeszukała zajmowane przez Kyuria A. pomieszczenia" - przypominał.

PK wyjaśniała natomiast, że z Kodeksu karnego wynika możliwość zastosowania polskiego prawa karnego do Kyuri A., który nie posiada polskiego obywatelstwa i popełnił zarzucane mu przestępstwo poza granicami Polski. Zgodnie bowiem z przepisami "ustawę karną polską stosuje się w razie popełnienia przez cudzoziemca za granicą czynu zabronionego (...), jeżeli czyn zabroniony zagrożony jest w polskiej ustawie karnej karą przekraczającą dwa lata pozbawienia wolności, a sprawca przebywa w Polsce i nie postanowiono go wydać". "Przepis ten ustanawia tzw. zasadę odpowiedzialności zastępczej" - przypominała prokuratura.

"Możliwości ścigania w Polsce cudzoziemca w ramach zasady odpowiedzialności zastępczej wymaga spełnienia tzw. zasady podwójnej karalności. Oznacza ona, że czyn musi być zabroniony zarówno w Polsce, jak i miejscu jego popełnienia. Analiza prawodawstwa syryjskiego wykazała, że czyny, o które oskarżono Kyuri A., stanowią przestępstwo także na terenie Syryjskiej Republiki Islamskiej" - zaznaczała PK.

Marcin Jabłoński (PAP)