15 osób, w tym trzech b. celników i 12 Ukraińców, zostało oskarżonych w związku z przemytem znacznych ilości papierosów z Ukrainy do Polski. Mają też zarzuty wręczania i przyjmowania łapówek.

W poniedziałek Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia w tej sprawie.

Naczelnik zamiejscowego wydziału PK w Rzeszowie prok. Rafał Teluk poinformował PAP, że trzem funkcjonariuszom byłej Służby Celnej: Tomaszowi J., Robertowi N., i Robertowi O. zarzucono przyjmowanie w związku z pełnioną funkcją korzyści majątkowych od obywateli Ukrainy. W zamian za umożliwienie przemytu papierosów w ponadnormatywnych ilościach, bez znaków akcyzy. Były to ilości sięgające kilkunastu tysięcy paczek, a nawet ponad 37 tys. paczek papierosów.

Jak ustaliła prokuratura Tomasz J. przyjął łącznie 15 tys. zł, Robert N. – prawie 8 tys. zł, a Robert O. – 800 zł. Dwa pierwsi to funkcjonariusze byłej już Służby Celnej w Przemyślu; zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska poinformowała PAP, że w związku z wejściem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie otrzymali oni propozycji pełnienia służby w nowej formacji. Natomiast Robert O. jest już byłym funkcjonariuszem Służby Celnej w Medyce.

Zdaniem prokuratury oskarżeni uczynili sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu.

Do zarzucanych mu czynów przyznał się tylko Robert O. i złożył obszerne wyjaśnienia.

Natomiast 11 spośród 12 obywateli Ukrainy prokuratura zarzuciła wręczanie korzyści majątkowych celnikom za to, aby nie przeprowadzali kontroli i umożliwili przemyt papierosów. Były to kwoty łącznie od 1,2 tys. zł do ponad 26 tys. zł.

Jeden Ukrainiec odpowie m.in. za sprowadzenie do Polski przez przejście graniczne w Medyce papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy w łącznej ilości co najmniej 15 tys. paczek z czego uczynił stałe źródło dochodu.

11 oskarżonych Ukraińców przyznało się do zarzucanych im czynów.

Papierosy były przemycane do Polski przez przejście graniczne w Medyce. Zarzucane oskarżonym przestępstwa dotyczą okresu od października 2013 do września 2014 roku. Grozi im za to od roku do lat 10 pozbawienia wolności.