Komunikat ws. ustaw reformujących polski system sądownictwa został w czwartek umieszczony na internetowej stronie Sejmu.

"Podmioty zagraniczne kierujące rozmaite interwencje do Marszałka Sejmu RP w sprawie ustaw reformujących polskie sądownictwo i w ten sposób usiłujące wpłynąć na toczący się proces legislacyjny, mogą liczyć na odpowiedź Marszałka Sejmu dopiero po całkowitym zakończeniu tego procesu, gdy znany już będzie stan prawny wynikający z wchodzących w życie aktów normatywnych" - oświadczyła Kancelaria.

Jak poinformowano, do tego czasu Marszałek Sejmu nie będzie reagował na korespondencję w tej sprawie, "zwłaszcza podmiotów zagranicznych".

Na podpis prezydenta czekają ustawy o KRS i ustroju sądów powszechnych, a głosowanie nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym zaplanowano na godz. 14 w czwartek.