Prezydent Andrzej Duda skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień - powiedział PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek odnosząc się do decyzji prezydenta o zawetowaniu noweli ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Rzecznik rządu ocenił, że to jest potrzebna i oczekiwana ustawa, która ma eliminować pojawiające się patologie w samorządach.

Nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych - której projekt został przygotowany przez rząd - m.in. zmienia zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerza uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorządu terytorialnego.

To pierwsza ustawa zawetowana przez prezydenta, która została przygotowana za rządów PiS. Cztery dotychczasowe weta prezydent zgłosił w październiku 2015 r.

Odmowa podpisania ustawy przez prezydenta oznacza, że trafia ona do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Sejm odrzuca weto prezydenta większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.