45 ankietowanych źle ocenia działalność rządu, pozytywnie o pracy Rady Ministrów mówi 43 proc. badanych - wynika z sondażu Kantar Public. 46 proc. ankietowanych dobrze ocenia pracę premier, 42 proc. - źle. Dobrze o działalności prezydenta mówi 48 proc., źle - 41 proc.

Według przeprowadzonego w czerwcu sondażu łącznie 45 proc. ankietowanych ma krytyczną opinię o działalności rządu: proc. 17 uważa, że Rada Ministrów działa zdecydowanie źle, a 28 proc. - że raczej źle.

W grupie 43 proc. ankietowanych dobrze wypowiadających się o pracy rządu: 7 proc. ocenia, że pracuje on zdecydowanie dobrze, 36 proc., że raczej dobrze. 12 proc. badanych nie wyraziło opinii na temat działalności rządu.

Reklama

Ocena rządu - podaje Kantar Public - poprawiła się w porównaniu do badania przeprowadzonego w maju; odsetek ocen negatywnych spadł o 3 punkty proc. na rzecz ocen pozytywnych. Nie zmienił się z kolei - w porównaniu do maja - odsetek badanych, którzy nie wyrazili opinii na temat działalności rządu.

Łącznie 46 proc. badanych oceniło pozytywnie pracę premier Beaty Szydło, z czego zdecydowanie dobrze - 10 proc. badanych, a raczej dobrze - 36 proc. Natomiast 42 proc. ankietowanych wystawiło premier negatywną ocenę, w tym proc. - 19 oceniło ją zdecydowanie negatywnie, a 23 proc. - raczej negatywnie. 12 proc. badanych nie wyraziło zdania na temat tego, czy Beata Szydło dobrze wypełnia obowiązki premiera.

Reklama

W porównaniu do wyników z ubiegłego miesiąca o 1 punkt proc. zwiększył się odsetek ocen pozytywnych pracy premier. O 2 punkty proc. zmniejszył się odsetek ocen negatywnych, a o jeden punkt - zwiększył się odsetek osób, które nie wyraziły zdania.

W sondażu proszono też o ocenę pracy prezydenta Andrzeja Dudy. Zdaniem łącznie 48 proc. badanych dobrze wypełnia on obowiązki prezydenta, z czego 11 proc. uważa, że zdecydowanie dobrze, a 37 proc. - że raczej dobrze. Negatywną ocenę wystawiło łącznie 41 proc. badanych, z czego 19 proc. uważa, że Andrzej Duda zdecydowanie źle wypełnia obowiązki prezydenta, a 22 proc. - że raczej źle. 11 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić działalności prezydenta.

W stosunku do majowego sondażu łączna grupa pozytywnie oceniających działalność prezydenta nie zmieniła się, podobnie jak grupa łącznie oceniających ją negatywnie. Nie uległa też zmianie grupa osób, które nie wystawiły oceny.

"Od marca, kiedy wszystkie trzy instytucje (rząd, premier, prezydent) były +na minusie+ - czyli miały nieco więcej przeciwników niż zwolenników, minęły trzy miesiące. (...) Aktualnie oceny negatywne i pozytywne równoważą się, dzieląc społeczeństwo na dwa niemal równoliczne obozy - zwolenników i przeciwników obecnej władzy" - pisze Kantar Public.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 2-7 czerwca 2017 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1055 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. (PAP)