Agenda 2030 jest drogowskazem dla biznesu, pokazuje gdzie w przyszłości będą kluczowe rynki wzrostu ­- powiedziała w rozmowie z PAP Irena Pichola z Deloitte. Dodała, że z tej perspektywy można mówić o biznesie, który uwzględnia cele społeczne i jednocześnie działa dla zysku.

Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z którą powiązana jest rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest deklaracją Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisaną w 2015 r. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację.

Agenda skupia się na trzech dużych obszarach - gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań. Cele te to m.in: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, działania z dziedziny klimatu.

Według rozmówczyni PAP Agenda 2030 jest przewodnikiem, gdzie powinny się koncentrować wysiłki rozwojowe kraju. Są one też przewodnikiem dla biznesu, gdzie i w jaki sposób lokować inwestycje, rozwijać produkty, usługi i w jaki sposób osiągać sukces.

"Mówiąc o celach rozwojowych dla gospodarek, dla krajów, nie sposób nie ująć w tym kluczowej roli przedsiębiorstw. Biznesu, który potrafi być efektywny. Biznesu, który wyznaczając sobie cele dąży do tego, żeby je osiągnąć. Biznesu, który jeśli zobaczy zysk - pójdzie za nim" - oceniła Irena Pichola, partner w firmie Deloitte, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Europie Centralnej.

Dodała, że ważne jest, by zainspirować przedsiębiorców, aby włączyli się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. "Aby w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem, wyzwaniami, które nas czekają w związku ze starzejącym się społeczeństwem, cyfryzacją, pewnymi obszarami ryzyk środowiskowych czy społecznych, biznes zobaczył zysk. Ale zysk rozumiany jako zysk zarówno dla otoczenia i społeczeństwa, jak i samego siebie" - wyjaśniła Pichola.

Jej zdaniem, tylko wtedy działania te będą nakierowane na długofalowy cel. "Na efekt, który - jak wierzę - przyjdzie tym szybciej, im szybciej biznes ze swoim bardziej konkretnym, mierzalnym podejściem zaangażuje się do współpracy, a jednocześnie pomoże innym osiągnąć cele".

Pichola zwróciła uwagę, że wyzwania, które definiuje Agenda 2030 są tymi, które jako kraj musimy realizować. "Nasz dalszy rozwój, gdy nie zadbamy o ludzi biednych, o środowisko, które nas otacza, o wyczerpywalne zasoby, nie będzie stabilny i możliwy. Stąd też rozwiązania, technologie, innowacje, które będą uwzględniały inkluzywny rozwój społeczny i środowiskowy będą się wkrótce cieszyły ogromnym popytem".

Na pytanie, jak przedsiębiorcy mogą zarabiać na realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju odpowiedziała: "Jeśli zobaczą w tym szanse na (...) rozwój nowych pomysłów biznesowych, usług, które na rynku będą potrzebne. Weźmy kwestię starzejącego się społeczeństwa - usługi wokół wspierania tej grupy społecznej będą już za chwilę kluczowe" - oceniła Pichola.

Rozmówczyni PAP podkreśliła, że Agenda 2030 jest drogowskazem dla biznesu - pokazuje gdzie w przyszłości będą kluczowe rynki wzrostu. "Jeśli tak będzie ona interpretowana, to wydaje się, że mówimy już nie tylko o społecznym zaangażowaniu biznesu, ale mówimy o biznesie, który jest realizowany z uwzględnieniem celów społecznych, z uwzględnieniem celów środowiskowych oraz działa efektywnie i dla zysku" - wyjaśniła

Pytana o to, czy jest to kierunek wyłącznie dla dużych firm, wskazała, że małe przedsiębiorstwa będę miały w tym obszarze przewagę. "Bo to one są bardziej elastyczne, potrafią bardziej dynamicznie i szybciej +przekładać+ tory swoich zainteresowań. Duży biznes będzie miał wyzwanie, żeby swoimi kluczowymi usługami, produktami, które oferuje na rynku dostosować się do nowych celów. Chodzi o to, żeby ich wpływ na środowisko, ich wpływ na człowieka był jak najbardziej korzystny, a ten negatywny był minimalizowany" - przekonywała. I dodała, że nie znaczy to, że obie strony, tzn. i duży biznes, i mały biznes nie powinny siedzieć razem przy stole.

Pichola podkreśliła, że tematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorcy powinni traktować "jako przestrzeń do rozwijania swojej działalności podstawowej". "Ale do tego będzie potrzebna współpraca. Aby innowacje społeczne, technologiczne, środowiskowe +zadziały się+ z udziałem biznesu potrzebni są też inni partnerzy. Środowisko nauki, organizacji pozarządowych, które lepiej tę tematykę rozumie, a także sfera regulacji" - wyliczyła.

Dlaczego warto się tym obszarem zainteresować? "Według World Business Council for Social Development, jeśli poszczególne kraje pójdą w inwestycje wyznaczane przez Cele Zrównoważonego Rozwoju, to jeśli my jako biznes się tym nie zainteresujemy będziemy poza głównym nurtem. Pewne szanse biznesowe, które bylibyśmy dzisiaj w stanie lepiej zdefiniować nam uciekną" - przekonywała Pichola.

Ekspertka wskazała, że do 2030 roku z racji wyzwań wynikających z Agendy 2030 w obszarach związanych z żywnością i rolnictwem, miastami, energią, zdrowiem można wygenerować 12 bln dolarów. "W tych obszarach jest dużo do zrobienia dla społeczeństwa i dużo do zrobienia z perspektywy wielu innowacji, które mogą powstać, żeby żyło nam się lepiej, ale też, byśmy jako gospodarka rośli. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pewne z tych elementów zaznacza bardzo wyraźnie. To dodatkowy, silny impuls. W momencie, gdy strategia państwa idzie w tę stronę i my jako biznes czujemy, że te wyzwania są tym, co trzeba zaadresować, szansa, że będzie sukces jest dużo większa" - zaznaczyła Pichola.

Z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju wiąże się też, jak podkreśliła Pichola, budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej, reputacji i zaufania. "Jeśli dbamy o rozwój biznesu myśląc o otoczeniu, w którym funkcjonujemy, to rozwój będzie bardziej trwały. Zaufanie do nas, jako do podmiotów działających na tym rynku, będzie większe. To też poprawa relacji ze społecznościami lokalnymi, (...) naszymi klientami, dostawcami".

Według Picholi za Celami Zrównoważonego Rozwoju stoją konkretne modele biznesowe, już opracowane rozwiązania, które pokazują pewną drogę wyboru, np. gospodarka w obiegu zamkniętym. "Na przykład cel 12., mówiący o tworzeniu gospodarki w obiegu zamkniętym może tworzyć wielką szansę biznesową. Takie podejście do myślenia o produkcji, które minimalizuje zużycie zasobów naturalnych, minimalizuje ilość odpadów, które powstają w cyklu produkcyjnym może wygenerować miliony" - oceniła.

Według ONZ oczekuje się, że Cele Zrównoważonego Rozwoju, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., zostaną realizowane do 31 grudnia 2030. (PAP)