Działanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego zostało podjęte w interesie publicznym, wszystkim zależy, by organy państwa wykonywały swoje kompetencje w duchu konstytucyjnej zasady współdziałania władz - powiedział PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Grzegrzółka odniósł się w ten sposób do pisma, które marszałek Sejmu napisał do prezes TK Julii Przyłębskiej. W piśmie Kuchciński zwraca się do TK o rozstrzygnięcie, jaki charakter ma opisana w konstytucji kompetencja prezydenta do stosowania prawa łaski i czy Sąd Najwyższy może dokonywać wiążącej interpretacji konstytucji. Wniosek Kuchcińskiego do TK ostro krytykuje Platforma, nazywając go "kuriozalnym".

"Marszałek Sejmu skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. Marszałek Sejmu - jako druga osoba w państwie - jest szczególnie uprawniony do złożenia wniosku, bowiem jest najwyższym urzędnikiem państwowym, niebędącym jednocześnie stroną tego sporu" - powiedział w czwartek PAP Grzegrzółka.

Reklama

Jak wyjaśnił, marszałek Sejmu dostrzegł konieczność zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zasad stosowania prawa łaski. "Reguły te w ostatnim czasie były różnie interpretowane i spowodowały szeroką debatę publiczną" - zauważył dyrektor CIS.