12 czerwca rozpoczyna się zaplanowana na dwa lata modernizacja linii kolejowej Poznań-Warszawa. Po jej zakończeniu czas przejazdu na niektórych odcinkach skróci się o 20-35 minut.

Modernizacja trasy kolejowej E-20 na odcinku Warszawa-Poznań między Swarzędzem a Sochaczewem będzie się wiązać z czasowym całkowitym zamknięciem odcinków remontowanej linii. Jej efekty najbardziej odczują pasażerowie pociągów regionalnych – dla nich też jednak czas prowadzonych prac wiązać się będzie z najbardziej dotkliwymi utrudnieniami. Podczas remontu pociągi dalekobieżne pojadą objazdami. Z myślą o pasażerach pociągów regionalnych wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

Modernizacja obejmie w sumie 366 km torów, z czego 260 km torów zostanie całkowicie zmodernizowanych. Przebudowanych zostanie 660 km sieci trakcyjnej, 17 przejazdów kolejowo-drogowych i ponad 130 obiektów inżynieryjnych.

Jak powiedział w środę na konferencji prasowej w Poznaniu Sebastian Mech, dyrektor projektu z PKP Polskich Linii Kolejowych SA, realizacja inwestycji skutkować będzie zwiększeniem komfortu obsługi podróżnych, skróceniem czasu podróży w relacjach regionalnych i zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa. Zwiększy się przepustowość linii, co przełoży się na większą liczbę kursów pociągów. Dzięki modernizacji powstaną bezkolizyjne skrzyżowania, będzie też możliwy sprawniejszy niż dotąd przewóz towarów dłuższymi pociągami.

Mech zapewnił, że wszystko jest już przygotowane do rozpoczęcia robot, również jeśli chodzi o obsługę podróżnych: zostały przygotowane tymczasowe przystanki dla komunikacji zastępczej, ustalono, obowiązujący od niedzieli, nowy rozkład jazdy.

PKP Intercity podało, że w związku z modernizacją od 11 czerwca składy kursujące między Warszawą a Poznaniem pojadą przez Gniezno i Inowrocław. Między stolicą Wielkopolski i kraju jeździć będzie 12 par pociągów. Zostanie też uruchomiony skład relacji Warszawa–Konin, który będzie skomunikowany z autobusem ze Słupcy.

Czas przejazdu między Warszawą a Poznaniem wydłuży się od ok. 40 minut do ponad godziny. Pewną rekompensatą dla podróżnych stanowić ma większa niż dotąd pula biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity uruchamia też zastępczą komunikację autobusową między Kutnem, Kołem a Koninem, oraz między Wrześnią a Gnieznem.

W czasie prowadzonych robót do obsługi ruchu regionalnego wprowadzona będzie zastępcza komunikacja autobusowa, co poważnie wydłuży czas przejazdu.

Informacje o przebiegu prac i związanymi z nimi utrudnieniami dla pasażerów znaleźć można na stronie internetowej www.poznan-warszawa.pl

Według harmonogramu prac, między czerwcem 2017 r. a lipcem 2018 r. zaplanowano zamknięcie 60-km odcinka Podstolice - Konin. Od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. najcięższe prace modernizacyjne będą prowadzone na zamkniętym dla ruchu odcinku Konin - Barłogi o długości ok. 40 km. Na pozostałych odcinkach prace będą prowadzone przy zamknięciach jednotorowych.

Według PKP PLK, równoczesne prace na dwóch torach pozwolą skrócić czas robót budowlanych z 51 do 24 miesięcy.

Projekt "Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz" ma kosztować ok. 2,6 mld zł. Dofinansowanie unijne przekracza 1,95 mld zł. E-20 to linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym i jeden z najważniejszych szlaków w województwie wielkopolskim.