Rozwój sportu powszechnego osób niepełnosprawnych w latach 2013-2015 nie był wspierany wystarczająco; prawidłowo wspierano sport wyczynowy, czego efektem były sukcesy polskich zawodników na zawodach międzynarodowych - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

W raporcie zwrócono uwagę, że w latach 2013-2015 zmniejszała się liczba osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w głównych formach sportu powszechnego, np. w imprezach sportowych i zajęciach sekcji sportowych. "Brakowało przede wszystkim bezpośredniej współpracy ministra sportu i turystyki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz samorządami. W efekcie działania wspierające sport, rekreację i promowanie aktywności fizycznej niepełnosprawnych były nieskoordynowane. Niewystarczająca i nie w pełni skuteczna była promocja sportu oraz aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, skierowana do wąskiego kręgu odbiorców" - zaznaczono.

Według NIK, prawidłowo za to wspierano sport wyczynowy. "W latach 2013-2015 wsparciem objęto 3,1 tys. zawodników kadry narodowej, uczestniczących w przygotowaniach do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Pomimo zmniejszenia kadry narodowej w latach 2013-2015 (z 1135 do 1054 członków) uzyskano wysokie wyniki sportowe na międzynarodowych zawodach sportowych" - napisano.

Najwyższa Izba Kontroli przypomniała, że niepełnosprawni reprezentanci Polski zdobyli na Igrzyskach Głuchych, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy łącznie 591 medali oraz zajęli 550 miejsc od czwartego do ósmego. "Efektem dobrego przygotowania zawodników było również zdobycie 39 medali na Igrzyskach Paraolimpijskich Rio de Janeiro 2016, tj. o trzy więcej niż na poprzednich w Londynie w 2012 r." - zwrócono uwagę.

W raporcie przypomniano, że na dofinansowanie sportu powszechnego i wyczynowego oraz rekreacji osób z niepełnosprawnościami przeznaczono w latach 2013-2015 z Ministerstwa Sportu i PFRON 143,4 mln zł. NIK oceniło, że pomimo przeznaczenia tej kwoty, wsparciem rocznie objęto ok. 62,5 tys. osób z niepełnosprawnościami, co stanowiło 2 proc. tej grupy w Polsce (7,4 proc. osób z niepełnosprawnościami uprawiających sport i rekreację).

Według NIK, w latach 2013-2015 współpraca Ministra Sportu i Turystyki z PFRON w zakresie wspierania sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami oraz promocji aktywności fizycznej tych osób, była niewystarczająca. NIK zwraca też uwagę na brak współpracy Ministra Sportu i Turystyki z samorządami województw i powiatowymi. Zdaniem NIK, nawiązanie współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z samorządami (lub ich związkami) służyłoby rozwojowi i upowszechnianiu sportu wśród osób z niepełnosprawnościami.

NIK stwierdziła, że w kontrolowanym okresie promocja sportu oraz aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami była niewystarczająca i nie w pełni skuteczna, pomimo finansowania jej z kilku źródeł. NIK dostrzega jednak działania telewizji publicznej w 2016 r., która podjęła się propagowania sportu, poprzez transmisję igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

Jednym z najważniejszych aspektów uprawiania sportu i rekreacji przez osoby z niepełnosprawnościami - zwróciła uwagę NIK - jest poprawa poziomu ich funkcjonowania i jakości życia oraz integracja społeczna. "Uprawianie sportu i aktywności fizycznej przez osoby niepełnosprawne jest też elementem rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych" - podkreślono.