Radny PiS Dariusz Figura został w czwartek wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Warszawy. Figura zastąpił wieloletnią radną i wiceprzewodniczącą rady miasta Olgę Johann, która zmarła na początku kwietnia tego roku.

Olga Johann była absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych. W latach 1990-1991 była głównym specjalistą w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie nadzorowała pracę kuratorów oświaty oraz przygotowywała projekty aktów normatywnych MEN.

Od roku 1992 do 2006 pełniła funkcję wicedyrektora oraz dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "TOP" w Warszawie oraz członkiem komisji dyscyplinarnej w MEN. W latach 2002-2006 pełniła funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od 2014 r. z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zasiadała w Radzie Warszawy, której była wiceprzewodniczącą.

Ponieważ Figura został wiceprzewodniczącym rady miasta, musi zrezygnować z przewodniczącego komisji ochrony środowiska. Tę funkcję obejmie radny PiS Piotr Szyszko. (PAP)