Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podziękował Polonii we wtorek, w Dzień Polonii i Polaków za Granicą, za oddanie sprawom ojczyzny, za pielęgnowanie polskiego dziedzictwa, języka i kultury. Wyraził nadzieję, że Polonia będzie powracać do kraju.
Reklama

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Waszczykowski przypomniał, że Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony 2 maja został ustanowiony przez Sejm z inicjatywy Senatu w 2002 r. w "dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach".

"Z okazji dzisiejszego święta Polonii i Polaków za granicą dziękuję za Państwa oddanie sprawom Ojczyzny, za pielęgnowanie polskiego dziedzictwa, języka i kultury, a także promowanie pozytywnego wizerunku Polski na całym świecie. W imieniu moim i polskiej dyplomacji życzę Państwu także sukcesów zarówno w życiu osobistym, zawodowym i w sferze publicznej" - napisał szef resortu spraw zagranicznych.

"Liczę, że nie tylko będziecie Państwo utrzymywać kontakty z naszym Krajem, ale także będziecie do niego powracać, gdyż nasze drzwi pozostają dla Państwa zawsze otwarte. Żywię też głęboką nadzieję na dalszą udaną współpracę na rzecz dobrego imienia Polski i jeszcze skuteczniejszego promowania dorobku Polaków poza granicami naszego kraju" - dodał Waszczykowski.

MSZ podaje, że między 18-20 milionów Polaków żyje poza granicami kraju - ok. 12,5 mln w Ameryce Północnej i Południowej, 4,3 mln w Europie Zachodniej oraz 1,5 mln w Europie Wschodniej.

Największa polska diaspora - przypomina resort - znajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2012 roku polskie pochodzenie zadeklarowało ponad 9,6 mln osób.

MSZ przypomina, że w expose wygłoszonym w Sejmie RP w lutym 2017 r. minister spraw zagranicznych podkreślił, że "Polonia i Polacy żyjący poza granicami kraju zajmują wyjątkowe miejsce w polityce zagranicznej Rzeczpospolitej; są członkami naszej polskiej rodziny, cząstką Polski w najdalszych zakątkach świata".

Resort spraw zagranicznych zapewnia, że polski rząd pielęgnuje kontakty z Polonią i Polakami żyjącymi za granicą na wiele sposobów, m.in. poprzez "Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020", definiujący strategiczne cele: wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce, umacnianie polskiej tożsamości i zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej, wzmacnianie środowisk polskich za granicą, wspieranie powrotów Polaków do kraju oraz tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia, a także wielopłaszczyznowy rozwój kontaktów z Polską.