Nowelizacja ustawy o repatriacji, która obowiązuje od poniedziałku, otwiera szeroko drzwi na powrót Polaków do ojczyzny - oświadczył we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Ocenił, że ok. kilkunastu tysięcy Polaków chce wrócić do Polski.

"Ta ustawa daje realną pomoc i wreszcie pomoc państwa; odpowiedzialność państwa za to, co powinniśmy już dawno zrobić. Ci ludzie powinni już dawno znaleźć się w Polsce. Niemcy potrafili sprowadzić z Kazachstanu od 800 tys. do 1 mln swoich obywateli, my nie potrafiliśmy tego zrobić albo nie chcieliśmy tego zrobić, ja już tego nie wiem" - powiedział w radiowej Trójce Karczewski.

"Byłem w Kazachstanie rozmawiałem z olbrzymią ilością osób, które przyznają się do obywatelstwa polskiego czy do polskiego pochodzenia. Oni czekali na tą ustawę. To jest wielki wyrzut, że nie poradziliśmy sobie z tym. W tej chwili zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej Polaków wróciło do kraju" - dodał.

Karczewski powiedział, że ok. kilkunastu tysięcy Polaków chciałoby wrócić do Polski. "Trzeba im stworzyć takie warunki (...). To jest ustawa szeroko otwierająca drzwi na powrót Polaków do ojczyzny" - zaznaczył.

Obowiązująca od 1 maja br. nowelizacja ustawy repatriacji wprowadza nowe formy pomocy finansowej dla repatriantów oraz ułatwia powrót i osiedlania się w Polsce osobom polskiego pochodzenia. Chodzi o osoby zesłane lub deportowane przez władze ZSRR do: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, a także potomków tych osób.

Nowela została przygotowana przez rząd. Zmieniono w niej definicję repatrianta i procedurę związaną z przyznawaniem wizy krajowej w celu repatriacji. Przewidziano także ustanowienie pełnomocnika rządu ds. repatriacji oraz utworzenie Rady ds. Repatriacji. Rada będzie organem opiniodawczo-doradczym pełnomocnika rządu ds. repatriacji.

Nowela przewiduje tworzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów, które mają zapewniać im m.in. kursy języka polskiego. Będą one prowadzone przez organizacje społeczne, stowarzyszenia lub inne osoby prawne wyłonione w otwartym konkursie ofert. Repatriant będzie umieszczany w ośrodku na podstawie decyzji pełnomocnika rządu ds. repatriacji na okres od trzech do sześciu miesięcy.

Zgodnie z nowelą pełnomocnik będzie udzielał repatriantowi po opuszczeniu przez niego ośrodka (na jego wniosek) pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Repatriant będzie mógł otrzymać do 25 tys. zł. Wsparcie to będzie mógł przeznaczyć na dopłatę do zakupu lub wynajmu mieszkania.

Nowela przewiduje, że gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi, zostanie udzielona jednorazowa dotacja z budżetu państwa do 25 tys. zł na repatrianta.