Chcemy, żeby poczucie bezpieczeństwa było coraz wyższe; będziemy wszystkie zmiany wprowadzali właśnie w tym kierunku, żeby Polacy w Polsce czuli się bezpiecznie; to jest nasz cel i nasz priorytet - powiedziała w poniedziałek premier Beata Szydło.

"Są służby, które nie wypoczywają, tylko muszą cały czas - nawet w takim okresie - pracować, żeby strzec naszego bezpieczeństwa. Dziś jesteśmy z ministrem (spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem) Błaszczakiem w takim miejscu, w którym cały czas pełniony jest dyżur, pełniona jest służba, żeby gwarantować bezpieczeństwo polskich obywateli" - powiedziała szefowa rządu po spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

Podziękowała wszystkim, którzy pełnią dyżur czy służbę i dbają o bezpieczeństwo Polaków. "Chcę złożyć serdeczne podziękowania tym, którzy cały czas pracują po to, byśmy wszyscy mogli spędzać właśnie takie wolne dni, weekendy spokojnie z rodzinami" - podkreśliła.

Szydło pogratulowała Błaszczakowi, że od czasu kiedy Prawo i Sprawiedliwość stworzyło rząd, bezpieczeństwo Polski bardzo się poprawiło. "Chcemy, żeby poczucie bezpieczeństwa było coraz wyższe. Będziemy się starali i będziemy wszystkie zmiany wprowadzali właśnie w tym kierunku, żeby Polacy w Polsce czuli się bezpiecznie" - mówiła premier. "To jest nasz cel i to jest nasz priorytet" - zadeklarowała.

Beata Szydło przypomniała zarazem, że 1 maja mija 13. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. "Dziś trzeba o tym mówić. Jesteśmy państwem członkowskim, które mocno podkreśla sprawę bezpieczeństwa wśród naszych partnerów z UE. (...) Polska jest państwem, które na tle innych krajów europejskich rysuje się jako +oaza bezpieczeństwa+. Tworzymy dobry klimat do tego, by nasi obywatele mieli poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny, w którym warto inwestować" – powiedział.

Minister SWiA Mariusz Błaszczak zapewnił w Bielsku-Białej, że bezpieczeństwo kraju oraz uszczelnienie granic jest priorytetem rządu. Podkreślił, że może to zostać osiągnięte tylko przez konsekwentną politykę rządu. "I ona taka jest" – zaznaczył.

Szef resortu przypomniał, że rząd odtworzył Karpacki Oddział SG oraz przygotował wieloletni program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-20. W jego ramach do policji, straży: pożarnej i granicznej oraz BOR trafi w sumie ponad 9 mld zł. Te środki zostaną przeznaczone na inwestycje, zakup nowego sprzętu oraz podwyżki. "Jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o wzmocnienie Straży Granicznej" - powiedział Błaszczak.

Podkreślił, że polski rząd jest aktywny w zapewnianiu bezpieczeństwa na granicach innych europejskich krajów. "Wspieramy naszych partnerów z UE. Wczoraj do Macedonii wyjechał kontyngent 30 polskich strażników granicznych. Będą pełnili swoją służbę przez miesiąc na granicy macedońsko-greckiej. Chodzi o uszczelnienie granic zewnętrznych UE i zażegnanie kryzysu migracyjnego z jakim boryka się Europa" - powiedział.

Komendant bielskiego posterunku Straży Granicznej ppłk Zenon Woźniak przypomniał, że 13 lat temu, gdy Polska wchodziła do UE, jego służba kojarzyła się wyłącznie z kontrolą ruchu granicznego i ochroną tzw. zielonej granicy. "Dziś funkcjonujemy jako nowoczesna formacja graniczno-migracyjna, która realizuje działania kontrolne i zabezpieczające. Zmierzają one przede wszystkim do zwalczania zjawiska nielegalnej migracji. Prowadzimy też m.in. kontrole legalności pobytu cudzoziemców i legalności ich zatrudnienia, przeciwdziałamy zjawisku handlu ludźmi" – mówił.

Ppłk Woźniak przypomniał, że funkcjonariusze z Bielska-Białej uczestniczyli w misjach na Węgrzech i w Macedonii. "Zdobywają tam cenne doświadczenie, które mogą wykorzystywać w służbie w kraju" – dodał.

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej podlega Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Powstała 1 stycznia 2014 r. po likwidacji podobnych punktów w Cieszynie i w Żywcu. Bielscy funkcjonariusze administrują fragmentem granicy z Czechami i Słowacją, od Jastrzębia-Zdroju na Śląsku po gminę Koszarawa na Żywiecczyźnie. Obszar działania obejmuje miasta Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój i Żory, a także powiaty bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki.