"To są założenia, plany. Nie zapadła jeszcze decyzja w tej sprawie. Kierownictwo polskiej policji rozważa utworzenie centralnego biura koordynującego zwalczanie przestępczości ekonomicznej i gospodarczej" - powiedział Ciarka.

Dodał, że według wstępnych założeń, ze względów organizacyjnych i logistycznych, nowa komórka miałaby powstać "nie wcześniej niż na początku przyszłego roku".

O planach powołania nowej komórki powiedział w czwartek RMF komendant główny policji, nadinspektor Jarosław Szymczyk. Jak mówił nowa struktura miałaby być zorganizowana na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ciarka powiedział, że plany powołania wyspecjalizowanej komórki do zwalczaniu przestępczości ekonomicznej i gospodarczej wynikają z tego, że często dotykają one osób w całym kraju. Jako przykład podał oszustwa internetowe.

"Obecnie przestępczość ekonomiczną zwalcza Centralne Biur Śledcze Policji, komendy wojewódzkie policji, komendy miejskie policji. Bardzo często przestępstwa gospodarcze prowadzone są równolegle przez kilka komend, bo np. część pokrzywdzonych zgłosiła się do komendy w Białymstoku a część do komendy we Wrocławiu. Dzięki powołaniu takiej centralnej jednostki będzie można koordynować te działania tak, aby prowadziła to jedna komenda" " - powiedział Ciarka.

Jak wyjaśnił chodzi o oto, aby np. jednostka policji, która prowadzi bardzo poważną sprawę związaną, np. z karuzelą VAT-owską nie była obciążana drobniejszymi sprawami, które w tym czasie może prowadzić inny wydział policji w innej części polski, który nie jest tak obciążony. "To rozwiązanie ma usprawnić koordynację i skuteczność zwalczania przestępczości gospodarczej i ekonomicznej" - dodał.

Centralne Biuro Śledcze Policji zajmuje się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym (m.in.: zabójstwa, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, porwania dla okupu, terroryzm), narkotykowym (produkcja, handel, przemyt narkotyków) i ekonomicznym oraz związanym z aktami terrorystycznymi.

Jeśli chodzi o zwalczenie przestępczości ekonomicznej CBŚP zajmuje się m.in. rozpoznawaniem, ujawnianiem i zwalczaniem oszustw w obszarze podatku VAT w obrocie różnego rodzaju towarami, przestępczości zorganizowanej, związanej z przemytem, nielegalnym obrotem tytoniem i wyrobami tytoniowymi oraz ujawnianiem i likwidacją nielegalnych miejsc produkcji wyrobów tytoniowych. CBŚP zwalcza także przestępczość zorganizowaną działającą na szkodę instytucji rynku finansowego, oszustw o charakterze zorganizowanym w obrocie gospodarczym, w tym na szkodę interesów finansowych UE.(PAP)