"Życzę wam, aby Ojczyzna mogła być z was dumna" – powiedział Błaszczak do nowych funkcjonariuszy BOR, po złożeniu przez nich ślubowania. Podkreślił, że mimo iż formację czekają głębokie zmiany, jej powołanie pozostanie takie samo. "Zmieni się nazwa, ale nie przysięga, którą złożyliście" - dodał.

Według Błaszczaka, niedawne problemy BOR wynikały między innymi z długoletniego niedofinansowania i zaniedbań poprzedniej ekipy rządzącej. Jak zapewnił rozwiązania wprowadzane przez obecny rząd mają poprawić tą sytuację.

Projekt ustawy, która zmieni organizację BOR jest obecnie na etapie konsultacji wewnątrzresortowych w MSWiA. Nowa formacja o nazwie Państwowa Służba Ochrony - jak poinformował resort - będzie elitarną służbą skupiającą się na ochronie najważniejszych osób i obiektów w państwie. Szczególny nacisk ma być położony na szkolenia.

Reklama

Jak informowało w ubiegłym tygodniu MSWiA w PSO wprowadzone zostaną przepisy usprawniające procedury oraz czynności ochronne. Służbę ma w niej pełnić więcej funkcjonariuszy. Jednym z założeń projektu ustawy o PSO jest to, że miałaby ona chronić więcej obiektów administracji rządowej.

Zgodnie z projektem pracą PSO kierowałby komendant, który otrzyma status centralnego organu administracji rządowej - podobnie jak np. policja. Ma to przyspieszyć i usprawnić proces decyzyjny, bo dzięki temu komendant PSO mógłby sam podejmować różne decyzje, nie tak jak obecnie, gdy szef BOR zwraca się o ich podjęcie do ministra SWiA.

O zmianach w BOR przedstawiciele resortu mówili już w lutym br., kilka dni po wypadku limuzyny premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. Zapowiadano wtedy, że po zmianach Biuro (roboczo proponowano wtedy nazwę "Narodowa Służba Ochrony") uzyska prawo do czynności operacyjno-rozpoznawczych, zadania BOR za granicą miały być zmniejszone, a rozszerzone - w kraju.

Obecna ustawa o BOR stanowi m.in, że w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom, Biuro "planuje zabezpieczenie osób, obiektów i urządzeń; rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia; zapobiega powstawaniu zagrożeń; koordynuje realizację działań ochronnych; wykonuje bezpośrednią ochronę; zabezpiecza obiekty i urządzenia; doskonali metody pracy".

Przepisy mówią także o tym, że BOR w zakresie koniecznym do wykonywania zadań "korzysta z pomocy i informacji uzyskanych w szczególności przez: Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Żandarmerię Wojskową" - te służby mają prawo prowadzić czynności operacyjne i mogą to robić na rzecz BOR.(PAP)