W przekazanej PAP w środę przez Konfederację Lewiatan informacji na temat listu skierowanego do prezydenta jego sygnatariusze ocenili, że zmiany organizacyjne systemu ochrony zdrowia zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia nie są popierane przez żadną ze znanych im grup społecznych. Wskazali, że krytykę wyrażają zarówno środowisko medyczne - m.in. lekarze i pielęgniarki, jak i właściciele i zarządzający podmiotami leczniczymi oraz organizacje reprezentujące pacjentów.

"Wszystkie wymienione strony w trakcie prac wyrażały dużą obawę o efektywność opieki szpitalnej w systemie ryczałtowego finansowania i możliwość wydłużenia się kolejek i ograniczenie dostępności do leczenia" – głosi informacja. Podano w niej, że także Rada Dialogu Społecznego w swoim stanowisku wyraźnie zaznaczyła, że nie określono, jakie cele mają być osiągnięte oraz w jaki sposób będą one monitorowane.

"Wprowadzanie zmian w ochronie zdrowia nie może być oderwane od jakości, efektywności i skrupulatnego monitorowania także rezultatów zdrowotnych. Niestety, projekt skierowany do podpisu prezydenta zawiera wszystkie wymienione wady" – uważają Pracodawcy RP, BCC i Konfederacja Lewiatan.

Sygnatariusze listu przekonują, że w ochronie zdrowia każda zmiana musi być poprzedzona odpowiednio długim vacatio legis oraz procesem edukacji pacjentów. Jak poinformowali, otrzymują sygnały, że pacjenci z niepokojem oczekują daty wejścia w życie nowych regulacji dopytując, czy ich szpital wejdzie do sieci i czy będą mogli kontynuować leczenie u swojego lekarza.

Zgodnie z ustawą placówki znajdujące się w sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ i zostaną podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. Na funkcjonowanie tego systemu przeznaczonych będzie ok. 91 proc. środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Pozostałe 9 proc. będzie przeznaczone na konkursy świadczeń, do których będą mogły przystąpić placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci.

Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie będą ogłaszane nie później niż do 27 czerwca br. Do 26 września zostaną one uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata.

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że ustawa uporządkuje system, zapewni szpitalom stabilne finansowanie i poprawi pacjentom dostęp do leczenia i przekonuje, że tempo wprowadzania zmian nie jest zbyt szybkie i pozwala szpitalom oraz NFZ na przygotowanie się do nowych przepisów.

Premier Beata Szydło zapewniła w środę, że ustawa o sieci szpitali jest przygotowana tak, by pacjenci mieli jak największy dostęp do usług medycznych. Dodała, że jeśli ustawa o sieci szpitali zostanie wprowadzona, a potem konsekwentnie wejdą w życie kolejne projekty ustaw przygotowane przez ministra Konstantego Radziwiłła, "będziemy mogli powiedzieć, że zmiana systemu opieki zdrowotnej w Polsce polegająca na tym, żeby dostępność do usług medycznych dla pacjentów była jak najlepsza i jak korzystniejsza, będzie zrealizowany".

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą tzw. sieć szpitali, 23 marca; Senat przyjął ją 30 marca. (PAP)