"Mogę dziś ocenić, że samorządy dobrze przygotowały się do wdrożenia reformy edukacji. Analizując uchwały gmin i powiatów, nie stwierdzaliśmy istotnych błędów, które skutkowałyby wydaniem negatywnej opinii" - podkreśliła kurator na konferencji w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego.

Michałowska poinformowała, że 98 proc. powiatów i 96 proc. gmin na Mazowszu przekazało kuratorium do zaopiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Ze wszystkich samorządów w województwie 94 proc. jest już gotowych do wprowadzenia zmian.

Kurator wyjaśniała, że niepodjęcie uchwały w tej sprawie do 31 marca będzie skutkowało "przekształceniem z mocy prawa". W takiej sytuacji - jak mówiła - organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do opracowania i podania do publicznej wiadomości informacji ws. planu sieci szkół, który będzie obowiązywał od 1 września 2017 r., "aby wszyscy mogli sprawdzić, gdzie ich dzieci będą realizowały obowiązek szkolny".

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera ocenił, że reforma oświatowa to wiele zmian, które - według niego - są "korzystne" dla nowego porządku edukacyjnego.

"To korzyści dla dzieci, młodzieży, ale też dla pracodawców i dla polskiej gospodarki. Te zmiany są potrzebne, by dostosować wykształcenie do potrzeb rynku pracy i przygotować tych, którzy na ten rynek będą wchodzili" - mówił Sipiera. Jego zdaniem, istotna jest zmiana sposobu nauczania i wykorzystania zdobytej wiedzy.

Wojewoda dodał, że okres przygotowań był "trudny" i wymagał wielu rozmów, jednak - jak ocenił - wszystko "poszło bardzo sprawnie i bardzo dobrze".

Urząd wojewódzki zaznaczył, że odpowiadając na prośbę przedstawicieli samorządów, przygotowano specjalne materiały informacyjne oraz projekty przykładowej uchwały ws. dostosowywania szkół do nowego ustroju szkolnego, tak aby ułatwić samorządom przygotowanie się do wdrożenia nowego prawa. Kuratorium prowadziło również działania informacyjne skierowane do rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów.

Michałowska zapowiedziała, że kuratorium do końca roku szkolnego 2016/2017 zorganizuje 214 spotkań szkoleniowych, przygotowujących nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej.

Reforma edukacji wprowadza 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja będą wygaszane - nie będzie do nich naboru. Zmiany rozpoczną się w roku szkolnym 2017/2018.

Ustawa daje wiele możliwości przekształcania wygaszanych gimnazjów. Zespoły szkół, w których skład wchodzą dotychczasowe 6-letnia szkoła podstawowa i gimnazjum, staną się z mocy prawa 8-letnimi szkołami podstawowymi. Pozostałe gimnazja mogą zostać przekształcone w szkoły podstawowe, w licea, technika, szkoły branżowe lub mogą zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów szkół.

Anna Tustanowska (PAP)