Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w czwartek za wprowadzeniem do projektu ułatwiającego składanie deklaracji PIT dwóch poprawek legislacyjnych zgłoszonych w środę podczas drugiego czytania.

Łukasz Schreibera (PiS) tłumacząc poprawki podczas czwartkowego posiedzenia komisji wyjaśnił, że przenoszą one treść jednego artykułu do innego - regulacja z Kodeksu karnego skarbowego trafi do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poseł wyjaśnił, że zdaniem sejmowego biura legislacyjnego to lepsze rozwiązanie. Zmianę poparł także resort finansów.

Projekt zmian w ustawie o PIT i innych ustawach przewiduje, że część podatników będzie mogła zostać rozliczona przez fiskusa. Wcześniej podczas prac komisji wprowadzono do niego poprawki dotyczące m.in. odpowiedzialności za błędy w takich deklaracjach. Zdecydowano, że rozliczenie PIT-a przez urząd skarbowy można będzie złożyć także przez system e-Deklaracje. Zgodnie z pierwotną propozycją zawartą w projekcie rządowym wnioski o sporządzenie zeznania mogłyby być składane przez portal podatkowy i skrzynkę ePUAP.

Komisja wprowadziła też poprawki zabezpieczające podatników przed ewentualnymi konsekwencjami, które mogłyby powstawać na skutek błędu przy sporządzeniu deklaracji przez organ podatkowy. Poprawki te regulują także kwestie korekt deklaracji w przypadkach, kiedy błąd powstałby z winy organu podatkowego.

Podczas pierwszego czytania projektu na początku lutego br. wiceminister finansów Leszek Skiba mówił, że celem zmian jest uwolnienie od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych tych podatników PIT, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników lub organów rentowych.

Wskazał, że nowela ograniczy też koszty związane z poborem podatku dochodowego PIT, poprzez zmniejszenie kosztów związanych "z zaopatrzeniem urzędów skarbowych w papierowe wersje druków zeznań i obsługę deklaracji składanych papierowo”. Wyjaśnił, że w projekcie proponuje się, aby możliwością rocznego rozliczenia PIT przez urząd skarbowy objąć podatników rozliczających się indywidualnie i wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zmiana dotyczyłaby też podatników uzyskujących dochody od organów rentowych. Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, a chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, będą mogli złożyć oświadczenie, w którym wskażą wybraną przez siebie organizację. Skiba zaznaczył, że podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z nowej możliwości, będą mogli pozostać przy obecnej formie rozliczenia. Zmiana ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 r.

Ministerstwo przewiduje, iż w tym roku z nowej możliwości może skorzystać nawet 25 proc. podatników wypełniających PIT-37, a w kolejnych latach następowałby ok. 10-proc. przyrost. Jednocześnie budżet mógłby zaoszczędzić przez następne sześć lat ok. 20 mln zł. (PAP)