Polityka prorodzinna oraz ochrona danych osobowych w instytucjach kościelnych były głównymi tematami poniedziałkowych obrad przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Konferencji Episkopatu Polski - poinformowało we wspólnym komunikacie MSWiA oraz KEP.

Jak podano, podczas posiedzenia dyskutowano na temat polityki prorodzinnej, wskazując na rodzinę "jako najwyższą społecznie wartość, która stanowi priorytet w działaniach tak państwowych jak i kościelnych". Omawiano zagadnienia związane z reformą edukacji oraz uczestnictwem dzieci i młodzieży w nauczaniu religii.

W posiedzeniu udział wzięli m.in.: szef MSWiA Mariusz Błaszczak, wicepremier Piotr Gliński, minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, a ze strony Episkopatu Polski m.in.: prymas abp Wojciech Polak, abp Sławoj Leszek Głódź, kard. Kazimierz Nycz.

Tematem dyskusji była także kwestia ochrony danych osobowych przez instytucje Kościoła katolickiego, w związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Nowe prawo przystosowuje obowiązujące od 1995 r. w UE zasady ochrony danych do rozwoju nowych technologii internetowych i cyfrowych. Negocjacje nad tymi przepisami trwały kilka lat. Rozporządzenie przewiduje m.in., że aby dane użytkownika mogły być przetworzone, musi on wyrazić na to wyraźną zgodę, np. poprzez zaznaczenie na stronie internetowej pola z potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Przewidziano także uproszczony dla konsumentów mechanizm składania skarg w przypadku naruszenia ich prywatności. Kraje członkowskie mają dwa lata na wdrożenie unijnego prawa.

Członkowie Komisji Wspólnej omówili także kwestie dotyczące cmentarzy wyznaniowych, których zarządzanie i administracja należą do posługi Kościoła.

Podczas spotkania dyskutowano również na temat wychowania do trzeźwości przez odpowiednie programy społeczne i szkolne.

Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu stanowi forum dialogu i omawia sprawy na pograniczu Kościoła i państwa. Istnieje od 1949 roku, a od 1980 odbywa w miarę regularne spotkania. (PAP)