Koło SdPl-NL będzie za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o emeryturach pomostowych, ale chce od koalicji PO-PSL potwierdzenia, że będą dalsze prace nad ustawą o świadczeniach przejściowych dla nauczycieli - zapowiedział w środę szef koła Marek Borowski.

Borowski powiedział PAP, że ponieważ w sprawie emerytur pomostowych rząd uwzględnił najpoważniejszy postulat SdPl, tj. porozumiał się z nauczycielami i stworzył dla nich rozwiązania przejściowe, koło SdPl-NL mimo innych zastrzeżeń do ustawy będzie głosował za odrzuceniem prezydenckiego weta.

Jednocześnie Borowski zastrzegł, że stanie się tak, jeżeli SdPl "uzyska potwierdzenie ze strony koalicji, że w razie odrzucenia weta będą kontynuować prace nad tą ustawą (dotyczącą świadczeń przejściowych dla nauczycieli)".

Borowski zapowiedział także skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego przepisu mówiącego o tym, że emerytury pomostowe nie przysługują tym, którzy podjęli pracę po 1 stycznia 1999 roku. Jego zdaniem "mamy tu do czynienia z rodzajem naruszenia zaufania obywatela do państwa".

"Zwracamy się z apelem do SLD - żeby głosowało za odrzuceniem weta do ustawy o emeryturach pomostowych, a także o to, żebyśmy wspólnie wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tego zapisu" - mówił Borowski. "Razem mamy dostateczną liczbę głosów, żeby to zrobić" - dodał.

Borowski zapowiedział też, że jego koło opowie się za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o ustroju sądów powszechnych. W opinii szefa klubu SdPl-NL "tu nikt nikomu nie zabiera pieniędzy, ale sytuację trzeba uporządkować".

"W sprawie ustawy o odrolnieniu gruntów rolnych i leśnych skłaniamy się do przyjęcia weta prezydenta, ale jeszcze będziemy rozmawiać"

SdPl-NL jest natomiast za podtrzymaniem weta prezydenta do trzech ustaw zdrowotnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zdaniem Borowskiego "ustawy o zoz-ach są złe i prowadzą do prywatyzacji". "Nie zgodzimy się na to" - podkreślił.

Odnosząc się do weta prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji powiedział, że "tutaj prezydent zwrócił uwagę, że to nie jest dobry pomysł, więc to weto będziemy podtrzymywać". Jego zdaniem przyjęcie tej ustawy spowodowałoby możliwość stosowania dumpingu cenowego przez duże sieci handlowe.

"W sprawie ustawy o odrolnieniu gruntów rolnych i leśnych skłaniamy się do przyjęcia weta prezydenta, ale jeszcze będziemy rozmawiać; studiujemy różne materiały" - powiedział Borowski. Również w sprawie weta do ustawy zobowiązującej prezydenta do przyjęcia Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi koło SdPl-NL nie ma jeszcze określonego stanowiska.

Do odrzucenia weta prezydenta potrzebna jest w Sejmie większość 3/5 głosów (w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów); koalicja PO-PSL nie ma tylu głosów, dlatego potrzebuje wsparcia posłów z klubu Lewicy oraz kół poselskich.