W sierpniu ubiegłego roku Kancelaria Prezydenta złożyła do Sejmu projekt ustawy dotyczący zwrotu spreadów przez banki. Kancelaria szacowała wówczas, że koszty tej operacji dla banków wyniosą 3,6-4 mld zł.

Z kolei Komitet Stabilności Finansowej przyjął w piątek uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. KSF rekomenduje m.in. podniesienie wagi ryzyka do 150 proc. i nałożenie bufora ryzyka systemowego w wysokości 3 proc. (PAP)