Jak co roku, policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zapewnia KGP. Radzi darczyńcom, by zwracali uwagę na identyfikatory wolontariuszy, a kwestującym - by zbierali pieniądze w uczęszczanych, oświetlonych miejscach.

Komenda Głowna Policji poinformowała, że w niedzielę na ulicach pojawi się większa liczba patroli.

Policjanci radzą wolontariuszom, by prowadzili zbiórki w bezpiecznych miejscach: dobrze oświetlonych, z dużym natężeniem ruchu pieszych, objętych monitoringiem kamer. Zachęcają też, by unikać kwestowania pojedynczo. "Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe - opiekę osób dorosłych" – wskazuje KGP.

Policja podkreśla, że szczególnie ważne jest, by wolontariusze wracając do sztabu po zakończeniu zbiórki pieniędzy poruszali się w grupie, korzystając z pomocy znajomych i bliskich.

Reklama

"Jeżeli będziecie tego potrzebowali, zwracajcie się o pomoc do policji (numer telefonu alarmowego 997 lub 112) lub straży miejskich i gminnych (numer telefonu alarmowego 986). "Możecie im bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi na temat waszego bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy" – przypomina KGP.

Policja sygnalizuje, że kwestujący mogą być pytani przez policjantów lub strażników o to, jak przebiega kwesta. "Nie obawiajcie się ich, oni są waszymi sprzymierzeńcami" – zapewnia KGP.

Policja radzi darczyńcom, by sprawdzali identyfikatory kwestujących – czytelność danych i zdjęcia, numer i „serduszkowe” logo WOŚP. KGP przypomina, że skarbonka powinna być oklejona banderolami Fundacji WOŚP, a na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się, wyraźnie napisany, ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.

Policja prosi, by zgłaszać wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w organizowanych w niedzielę imprezach.

W tegorocznym Finale WOŚP uczestniczy ok. 120 tys. wolontariuszy. Zorganizowano blisko 1700 sztabów, w tym 56 zagranicznych. Orkiestra po raz kolejny zbiera pieniądze dla oddziałów pediatrycznych i seniorów.