Najpopularniejszymi kierunkami wyjazdów zarobkowych Polaków są Niemcy (41 proc.), Wielka Brytania (23 proc.) i Holandia (20 proc.) - wynika z poniedziałkowego komunikatu CBOS.

Jak wynika z badania CBOS "Praca za granicą", kolejne miejsca na tej liście zajmują Belgia i Irlandia (po 6 proc. wskazań) oraz Stany Zjednoczone, Włochy i Czechy (po 5 proc.), a także Austria, Dania, Norwegia (po 3 proc.) oraz Francja, Hiszpania (po 2 proc.) i Szwajcaria (1 proc.).

Najbardziej wyraźną zmianą w stosunku do deklaracji z ubiegłych lat jest, jak podkreślają autorzy badania, stosunkowo duży w tym roku odsetek respondentów informujących o pracy w Holandii. Podczas, gdy na przykład w 2007 r. kierunek ten wybrało 8 proc. Polaków wyjeżdżających do pracy za granicę - w 2016 r. ten kraj wskazało 20 proc. respondentów - wynika z badania.

Najpopularniejszymi kierunkami zarobkowych wyjazdów Polaków są Niemcy, Wielka Brytania i Holandia. "Biorąc pod uwagę częstość wyjazdów, można stwierdzić, że Wielka Brytania jest (a raczej była do czasu referendum w sprawie Brexitu) dla Polaków przede wszystkim krajem, do którego jedzie się po to, by znaleźć tam pracę i osiąść na dłuższy czas. Osoby, którym się w Wielkiej Brytanii nie powiodło lub też z jakichś innych względów wróciły do kraju, tylko sporadycznie wybierają się tam po raz kolejny. Inaczej jest w przypadku Niemiec i Holandii – te kraje znacznie częściej są dla Polaków miejscem wielokrotnych wyjazdów zarobkowych i osoby pracujące tam w przeszłości częściej wybierają się tam po raz kolejny" - czytamy w komunikacie CBOS.

Z deklaracji badanych wynika, że co piąty dorosły Polak na stałe mieszkający w kraju w przeszłości przynajmniej raz pracował zarobkowo za granicą (20 proc.). Jeden na stu (1 proc.) pracuje tam nadal (choć w trakcie badania przebywał w Polsce). Większość migrantów zarobkowych na stałe mieszkających i aktualnie przebywających w kraju (63 proc.) to osoby pracujące za granicą po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Najczęstszym powodem wyjazdów są różnice w poziomie zarobków. Ponad trzy piąte badanych planujących lub gotowych wyjechać do pracy za granicę wskazuje ten motyw jako najważniejszą przyczynę ich decyzji (62 proc.).

Jak podkreślają autorzy badania, deklaracje ankietowanych wskazują, że w Polsce migracja ekonomiczna stała się "sposobem na usamodzielnienie się ludzi młodych, chociaż nie szukają oni poza Polską jedynie wyższych zarobków, lecz pragną także zdobyć nowe doświadczenia zawodowe (10 proc.) i poznawać świat (12 proc.)".

Gotowość do poszukiwania zatrudnienia poza granicami kraju częściej niż przeciętnie deklarują respondenci źle oceniający własną sytuację materialną (16 proc.) i deklarujący najniższe dochody (do 650 zł na osobę w rodzinie – 12 proc.). Wśród grup społeczno-zawodowych, oprócz uczniów i studentów, spośród których gotowość do poszukiwania pracy deklaruje więcej niż co trzeci (36 proc.), o pracę za granicą wyraźnie częściej niż inni starają się lub zamierzają się starać robotnicy niewykwalifikowani (21 proc.) i bezrobotni (17 proc.).

Jak podkreślają autorzy badania, ważne w tym względzie są również wcześniejsze doświadczenia badanych – respondenci, którzy w ciągu ostatnich 10 lat pracowali za granicą, trzy razy częściej gotowi są poszukiwać tam zatrudnienia niż respondenci niemający takich doświadczeń. (PAP)