Borys w radiowej Jedynce wyjaśniał, że Polski Fundusz Rozwoju ma integrować "polskie narzędzia, instrumenty rozwojowe, wszystkie instytucje, które w ostatnich ponad dwudziestu latach działały w dużej mierze niezależnie, miały nadzór wielu ministerstw, miały różne struktury instytucjonalne".

Jak mówił, PFR chce w jednym miejscu udostępniać przedsiębiorcom, samorządom oraz klientom indywidualnym wszystkie informacje o produktach rozwojowych, a także uporządkować nadzór i współpracę między tymi instytucjami. Wskazał też, że środki PFR pochodzą z kapitału własnego, PFR zarządza także częścią programów w ramach funduszy unijnych.

"Jeżeli chodzi o kapitał naszej instytucji, to w tej chwili wynosi on blisko 17 mld zł. Problem polegał trochę na tym, że nie był on efektywnie wykorzystany, ponieważ właśnie był rozproszony pomiędzy różne instytucje i chcemy go teraz lepiej, optymalniej wykorzystywać do realizacji ważnych projektów z perspektywy polskiej gospodarki. Skala aktywów to jest ok. 70 mld zł. Te środki przeznaczone są na konkretne programy rozwojowe" - mówił Borys.

Reklama

Wskazał, że w ramach programu Start in Poland, dedykowanemu finansowaniu innowacji, tworzona jest duża platforma dla młodych, innowacyjnych firm. Powstały już także fundusze inwestycyjne, które będą dostarczały tzw. kapitału wysokiego ryzyka dla start-upów.

PFR ma także 6 mld zł przeznaczonych na program Mieszkanie Plus. "Udało nam się 56 wstępnych umów z samorządami podpisać na 15 tys. mieszkań, więc staramy się szybko wdrożyć ten program" - mówił Borys. Dodał m.in., że PFR ma również duże środki na wsparcie eksportu w ramach ubezpieczeń i gwarancji kredytów eksportowych.

Więcej informacji o usługach i programach rozwojowych realizowanych przez PFR można odnaleźć na stronie www.pfr.pl. (PAP)