Termin

Podmioty zobowiązane składają oświadczenie zasadniczo w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego (w przypadku ustawy o CIT) lub podatkowego (w przypadku ustawy o PIT).