Artykuły na temat: "prawa obywatelskie"

8 marca 2017 r.

Obywatele chcą mieć inicjatywę uchwałodawczą. I mogą mieć, tylko najpierw trzeba zmienić statut