Jadwiga Szabat, Ecovis Poland Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o.

Faktoring jest szczególną formą kredytowania należności, która pozwala nie tylko poprawić płynność finansową poprzez otrzymywanie środków finansowych przed terminem zapadalności wierzytelności, ale również zabezpieczyć firmę przed niewypłacalnością dłużnika. W ramach umowy faktoringu nieprzeterminowane wierzytelności są przenoszone z faktoranta (sprzedawcy) na faktora (np. bank). W zależności od tego, kto przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika, wyróżnia się faktoring: właściwy (pełny), niewłaściwy (niepełny) oraz mieszany. Księgowe ujęcie rozliczeń zależy od rodzaju umowy faktoringowej, której stroną jest jednostka.