1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). Wprowadza ona nową, dobrowolną formę oszczędzania na starość - niezależną od ZUS.PRZEJDŹ DO ŚCIĄGAWEK W TYGODNIKU E-DGP >>