Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Rafał Dutkiewicz, prezydent Pracodawców RP. Podczas rozmowy na OEES w Krakowie 2023 roku, przedstawił raport pod tytułem "Punkt widzenia Pracodawców RP. Sytuacja kobiet na rynku pracy".

Z raportu wynika, że aktywność zawodowa kobiet w Polsce jest znacząco niższa niż aktywność zawodowa mężczyzn. W 2022 roku wyniosła ona 65,4%, podczas gdy w przypadku mężczyzn - 80,1%. Różnica ta jest szczególnie widoczna wśród młodych kobiet w wieku 25-29 lat, z których tylko 62,7% jest aktywnych zawodowo.

Musimy wyjść z pewnych kalek myślowych. Otóż ja jestem jeszcze z tego pokolenia, w którym jak dzieci czytały elementarz, to tato był lekarzem, a mama pielęgniarką. Przełożenie tego wszystkiego, sposobów myślenia potrwa rzecz jasna dość długo, ale właśnie dlatego, żeby ten proces przyspieszyć, potrzebne są czasem takie rzeczy jak na przykład parytety – komentuje Dudkiewicz.

Jednym z głównych powodów niskiej aktywności zawodowej kobiet jest urlop macierzyński i wychowawczy. W Polsce kobiety mają prawo do 52 tygodni urlopu macierzyńskiego, z czego 20 tygodni jest płatnych. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać z urlopu wychowawczego, który może trwać do 3 lat.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na niską aktywność zawodową kobiet jest różnica w wynagrodzeniach. W Polsce kobiety zarabiają średnio o 20% mniej niż mężczyźni. Jest to spowodowane m.in. tym, że kobiety częściej pracują na stanowiskach niższej rangi i mają mniej doświadczenia.

Ostatnim problemem, który został poruszony w raporcie, jest niski poziom emerytur kobiet. W 2022 roku średnia emerytura kobiety wynosiła 2699 zł, podczas gdy średnia emerytura mężczyzny - 3475 zł. Jest to spowodowane tym, że kobiety krócej pracują i zarabiają mniej.

Średnia wieku długości życia kobiet jest wyższa niż mężczyzn. Zdrowie kobiet szczęśliwie jest lepsze niż zdrowie mężczyzn, a kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę niż mężczyźni. Tego nie należy zmieniać żadnym sztywną decyzją, można stwarzać różnego rodzaju zachęty, które będą pozwalały pracować albo będą sprzyjały temu, żeby pracować dłużej – mówi Dudkiewicz.

W wywiadzie Dutkiewicz przedstawił rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy. Wśród nich znalazły się:

• Rozwiązanie kwestii opieki nad dziećmi, w szczególności w zakresie opieki dla dzieci do lat 3.
• Wzmocnienie szkoleń zawodowych, w tym szkoleń z zakresu równości płci.
• Wzmocnienie roli kobiet w polityce

Podkreślił, że poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy jest ważna nie tylko dla samych kobiet, ale również dla polskiej gospodarki.