Jakie zmiany, dotyczące ulg podatkowych dla przedsiębiorców, wprowadza Polski Ład? Przy zakupie jakich maszyn można skorzystać z ulgi na robotyzację? Jak przepisy podatkowe definiują "innowacyjnego pracownika"?

Polski Ład wprowadza zmiany w obszarze ulg podatkowych dla firm, które inwestują w innowacje. Zmiany przepisów dotyczą zarówno wprowadzenia nowych ulg: ulgi na prototyp, ulgi na robotyzację i ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników, jak też łącznego stosowania, funkcjonujących już, ulg B+R i IP-Box oraz rozszerzenia ulgi badawczo-rozwojowej.

Które ulgi można stosować łącznie i jakie warunki należy spełnić? Przy zakupie jakich maszyn można skorzystać z ulgi na robotyzację? Jak przepisy podatkowe definiują "innowacyjnego pracownika"?

Te kwestie, w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl), wyjaśnia Teresa Nowicka – radca prawny i doradca podatkowy.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie". Partnerem podcastu jest aplikacja upday.

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Jakie zmiany dotyczące ulg podatkowych dla biznesu wprowadza Polski Ład?

Polski Ład wprowadza szereg ulg, związanych z innowacjami. Są to: ulga na prototyp, ulga na innowacyjnego pracownika czy też ulga robotyzacyjna.

Są także ulgi, które nie są związane z innowacjami, ale są to specjalne systemy preferencyjne opodatkowania, jak np. estoński CIT.

Chciałabym jednak zaznaczyć, że polski system podatkowy wspierał innowacyjne przedsiębiorstwa dużo wcześniej, nie wprowadzono tego rozwiązania w ramach zmian, związanych z Polskim Ładem. Od paru lat funkcjonują m.in. ulga badawczo-rozwojowa czy ulga IP-Box – podkreśla Teresa Nowicka.

Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?

Myślę, że ulga na robotyzację spotka się z dużym zainteresowaniem podatników, ponieważ do tej pory takiej ulgi w polskim systemie podatkowym nie było.

Ulga na robotyzację pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 50 procent kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Są to przykładowo koszty związane z nabyciem: robotów, maszyn i urządzeń peryferyjnych czy licencji.

Jest ona skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą zastosować roboty przemysłowe w swojej działalności gospodarczej i rozważają automatyzację produkcji.

Z ulgi na robotyzację skorzystać mogą przedsiębiorcy opodatkowani: według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub podatkiem dochodowym od osób prawnych – wyjaśnia Nowicka.

Kogo dotyczy ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników?

Ulga na innowacyjnego pracownika jest to ulga wspierająca system ulgi badawczo-rozwojowej.

Za innowacyjnych pracowników uznajemy tu osoby, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50 procent ich ogólnego czasu pracy.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca, zatrudniający takich pracowników, poniósł stratę albo nie osiągnął wystarczającego dochodu, żeby rozliczyć ulgę B+R, to może rozliczyć tę ulgę poprzez zmniejszenie zaliczek na PIT, odprowadzanych od wynagrodzenia takich pracowników – tłumaczy Nowicka.

Teresa Nowicka – radca prawny oraz doradca podatkowy. Ekspert w obsłudze podatkowej i prawnej przedsiębiorstw, posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze podatków dochodowych i podatków międzynarodowych. Autorka bloga "Oh, my tax!".