Jak transpozycja prawa UE wpływa na funkcjonowanie firm w Polsce? Na czym polega praca unijnych tłumaczy i dlaczego neutralność znaczeniowa jest tak istotna?

Jak rozumiane jest prawo w różnych wersjach językowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej? Jak transpozycja prawa UE wpływa na funkcjonowanie firm w Polsce? Na czym polega praca unijnych tłumaczy i dlaczego neutralność znaczeniowa jest tak istotna?

Te kwestie, w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), wyjaśnia dr Agnieszka Doczekalska - autorka pierwszej na polskim rynku publikacji, dotyczącej języka prawnego UE, procesu jego kształtowania oraz jego wpływu na języki prawa krajowego państw członkowskich. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

Jak powstaje prawo w Unii Europejskiej?

Zafascynowało mnie, jak to jest możliwe, żeby tworzyć prawo w 24 językach. Prawo, które następnie jest stosowane w państwach członkowskich, każdy z nich ma też swój własny system prawny. Tworzenie prawa w jednym języku jest bardzo trudne, w dwóch – jeszcze trudniejsze, a jak to zrobić w 24 językach i nadać znaczenie we wszystkich wersjach identyczne? – mówi dr Agnieszka Doczekalska.

Czym jest transpozycja prawa Unii Europejskiej?

Transpozycja wiąże się z dyrektywami. Dyrektywa to jest specyficzny akt prawny Unii Europejskiej, który wiąże państwa członkowskie. Wiąże co do rezultatu, który ma być osiągnięty, natomiast sposób, w jaki ten rezultat poszczególne państwa członkowskie osiągną – tutaj wyboru dokonuje państwo członkowskie.

Transpozycja polega na tym, że tworzy się nowy akt prawny, akt prawa krajowego. W Polsce będzie to np. ustawa, która wdraża dyrektywę, czyli realizuje ten cel. To może być nowy akt prawny lub zmiana obowiązującego prawa – tłumaczy dr Doczekalska.

Na czym polega proces hybrydyzacji prawa?

Hybrydyzacja to bardzo szerokie pojęcie. W moich badaniach, hybrydyzacja oznacza wpływ kultur i języków. Oznacza proces, który polega na tym, że na akt prawny wpływ ma wiele kultur prawnych, wiele tradycji i wiele języków. One oddziałują na siebie i mnie interesowało wyśledzenie, czy możemy dostrzec te wpływy – wyjaśnia dr Doczekalska.

Agnieszka Doczekalska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego, autorka książki "Język prawny w tworzeniu i transpozycji prawa Unii Europejskiej. Procesy hybrydyzacji".