Branża motoryzacyjna zmienia się diametralnie i pierwszy raz w historii ta zmiana dotyczy też zasilania pojazdów w energię. Transformacja w kierunku elektromobilności nie jest możliwa bez ścisłej współpracy branży motoryzacyjnej i branży energetycznej. To właśnie jeden z tematów poruszanych podczas tegorocznego kongresu MOVE International Mobility Congress.

Przemysł motoryzacyjny oczekuje korzystnych regulacji w zakresie cen energii, dostępu do surowców, budowy bezpośrednich sieci energetycznych, farm wiatrowych a wreszcie dostępności energii do produkcji z zielonymi certyfikatami. To warunek inwestycji w nowe nisko- i zeroemisyjne napędy. Wyzwaniem jest też kwestia zielonych certyfikatów i przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci przesyłowych. W ciągu najbliższych lat system musi się dostosować do energetyki rozproszonej.

- Strategiczne inwestycje wymagają stworzenia ekosystemu określanego mianem kompleksowych parków przemysłowych, technologicznych, innowacyjnych. Jest to spore wyzwanie, ale jednocześnie unikalna szansa. Doświadczenia innych dużych projektów pokazują, jak wokół nich rozwija się lokalna gospodarka, jaka to szansa dla potencjalnych i aktualnych pracowników, dla lokalnych kooperantów, dostawców, poddostawców i społeczności lokalnych – mówi adw. Magdalena Tyrakowska-Szymczak, Partner w Olesiński i Wspólnicy.

Jeśli producenci nie zdecydują się na nowe inwestycje w Polsce, krajowa gospodarka może sporo stracić. Przemysł motoryzacyjny generuje dziś ponad 10 proc. PKB Polski i zatrudnia bezpośrednio ponad 250 tys. pracowników produkcyjnych. O ile producenci pojazdów są gotowi, by zaproponować klientom szeroką gamę pojazdów elektrycznych, o tyle sieć ładowania na obecnym etapie wymaga wielkich nakładów w jej rozbudowę.

Branża motoryzacyjna przechodzi obecnie największą rewolucję w historii. Ma to oczywiście związek z transformacją w kierunku elektromobilności. To wyzwanie dotyczy również spółki Volkswagen Poznań. Dla największego producenta samochodów w Polsce bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo energetyczne związane ze stabilnym dostępem do zielonej energii. To jest kluczowe w kontekście rozwoju branży oraz ochrony klimatu. I właśnie o tym będą dyskutowali uczestnicy panelu „Inwestycje przemysłowe w branży samochodowej” podczas kongresu MOVE, który jest ważną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla branży motoryzacyjnej.

Wyzwaniem jest także dostarczenie energii do ładowarek zlokalizowanych w miejscach oczekiwanych przez klientów. Kluczowa jest budowa sieci ładowarek o bardzo wysokiej mocy – szczególnie wzdłuż korytarzy TEN-T – dedykowanej pojazdom ciężarowym HDV.

- Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że transformacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego w kierunku niskoemisyjności jest procesem nieuchronnym. To wręcz być albo nie być dla branży. Zmiana będzie potrzebna na każdej płaszczyźnie, od wielkich strategicznych inwestycji, po dostawców w łańcuchu dostaw i całym otoczeniu biznesowym – wyjaśnia r. pr. Marta Hausmann, Senior Manager w Olesiński i Wspólnicy.

Technologie produkcji, koszt ich wytworzenia i utrzymania na tyle rosną, że inwestycje w kierunku transformacji ku zerowej emisji netto są niezwykle kapitałochłonne. To powoduje, że znaleźliśmy się nagle w erze giga inwestycji. Wystarczy wymienić, że tylko dwie największe inwestycje w przemyśle w Polsce ogłoszone w roku 2023 to wartość nakładów na poziomie 25 miliardów złotych.

Kongres MOVE odbędzie się 4 kwietnia w Poznań Congress Center, w pierwszym dniu targów Poznań Motor Show, czyli najważniejszego wydarzenia motoryzacyjnego w tej części Europy. Dyskusja skupi się m.in. na wyzwaniach związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku. Eksperci zastanowią się, czy priorytetem powinna być przystępna cenowo niskoemisyjna energia odnawialna. Omówiona zostanie sytuacja w Chinach, nowy program wsparcia Stanów Zjednoczonych (IRA) oraz europejski Green Deal. Szczególny nacisk położony zostanie na kształtowanie się na tym tle przemysłowej konkurencyjności Polski.

- Polska korzystając z możliwości oferowanych przez Unię Europejską ma szansę zająć silną pozycję na światowej arenie gospodarczej, stając się atrakcyjnym celem inwestycyjnym Omówimy wspólnie europejskie trendy w kontekście globalnej konkurencji oraz interdyscyplinarne podejście do wsparcia inwestycyjnego. Zapraszam 4 kwietnia do Poznania, gdzie bije serce nowoczesnej motoryzacji – mówi Filip Bittner, Wiceprezes Zarządu Grupy MTP.

Organizatorem Kongresu MOVE – International Mobility Congress jest Grupa MTP. Głównymi Partnerami Merytorycznymi są Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

MOVE – International Mobility Congress

4 kwietnia 2024, Poznań Congress Center

Dodatkowe informacje: www.kongresmove.pl