W dniach 19-21 października 2022 r. w Krynicy-Zdroju odbędzie się Krynica Forum – Wzrost i Odbudowa. Najwyżsi rangą przedstawiciele administracji centralnej, biznesu, samorządu terytorialnego, świata nauki i mediów, będą dyskutować o najważniejszych i najaktualniejszych tematach dotyczących Polski oraz świata.

Program Krynica Forum łączy kwestie związane z nowym spojrzeniem na bezpieczeństwo międzynarodowe, szczególnie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, z post-pandemiczną odbudową gospodarczą, cyfrową transformacją, zmianami społecznymi i nowymi technologiami, a także z przyszłością ochrony zdrowia, kryzysem klimatycznym i nowymi źródłami energii oraz innymi tematami, które będą kształtować świat w najbliższej i dalszej przyszłości.
Czy Polska i Europa są gotowe na nowe wyzwania? Jakie czynniki mogą wpłynąć na poprawę naszego bezpieczeństwa militarnego, ekonomicznego, energetycznego, informacyjnego czy socjalnego? Jak nowe technologie ukształtują społeczeństwo przyszłości? Czy fala migracji zmieni sytuację demograficzną Polski? Jaka będzie przyszłość opieki zdrowotnej?
To niektóre pytania, na które będzie odpowiadać ponad 200 panelistów Krynica Forum na sześciu scenach. Wśród już potwierdzonych są między innymi: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, doradca Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz, ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski, prezes zarządu i dyrektor generalny PKN ORLEN Daniel Obajtek, prezes PGE Wojciech Dąbrowski, marszałkowie województw: małopolskiego Witold Kozłowski, podkarpackiego Władysław Ortyl, lubelskiego Jarosław Stawiarski, dziennikarze i publicyści Igor Janke, Marcin Makowski, Rafał Ziemkiewicz, geopolityk i założyciel think tanku Strategy&Future Jacek Bartosiak, założycielka infuture.institute Natalia Hatalska, prezeska Fundacji Panoptykon Katarzyna Szymielewicz, pisarz, autor fantastyki Jacek Dukaj, oraz profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztof Pyrć a także były minister zdrowia i obecny wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.
Dyskusje będą się odbywały w ramach pięciu ścieżek tematycznych: Bezpieczeństwo i Geopolityka, Gospodarka Zmiany, Energia i Klimat, Społeczeństwo Przyszłości oraz Trendy Zdrowia.
Wśród pierwszoplanowych wątków Forum będzie wojna w Ukrainie i jej konsekwencje. To główny temat pierwszej ścieżki, któremu będzie poświęcona dyskusja ambasadorów państw Europy Środkowo-Wschodniej, debata dr Jacka Bartosiaka i stratega Krzysztofa Wojczala, o której głośno już w mediach społecznościowych, przedstawione zostaną perspektywy NATO i Ministerstwa Obrony Narodowej.
Dyskusje w ramach ścieżki Gospodarka Zmiany będą dotyczyć między innymi inwestycji infrastrukturalnych, cyfryzacji sektora finansowego i bankowości przyszłości, szans dynamicznego rozwoju gospodarczej Polski, powojennych zmian w globalnej gospodarce czy odpowiedzi na światowy kryzys gospodarczy.
Uczestnicy dyskusji w ramach bloku Energia i Klimat będą debatować o transformacji i bezpieczeństwie energetycznym Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, paliwach przyszłości, wykorzystaniu nowoczesnych technologii (między innymi wodoru w energetyce), drodze do polskiego atomu, niezbędnych reformach systemu ETS oraz większym wykorzystaniu węgla w elektroenergetyce, w kontekście pułapki gazowej zastawionej na Unię Europejską przez Rosje oraz polityki klimatycznej UE.
Ścieżka społeczna obejmie wizje przyszłości, zarówno tej, która już staje się rzeczywistością, jak i dalszej, w dużej mierze definiowanej przez zdobycze rewolucji technologicznej. Czy staniemy się społeczeństwem cyfrowym? Jak nowe technologie zmieniają rozumienie demokracji? Jak oddzielić rzetelne wiadomości od fake news i jaka będzie przyszłość informacji? Czy za kilkanaście lat będziemy żyli w nowoczesnych smart cities? A może jednak na pierwszym planie będą problemy z dostępnością mieszkań?
Trendy Zdrowia będą próbą znalezienia kolejnych odpowiedzi na pytania bliskie każdemu. Goście Krynica Forum będą zastanawiać się nad kierunkami rozwoju polskiej ochrony zdrowia w świetle wyzwań: starzejącego się społeczeństwa, postępującego wypalenia zawodowego, globalnych pandemii oraz potrzeby reform systemowych. Interesującym wątkiem będą szanse i możliwości, jakie daje wykorzystanie nowych technologii w medycynie.
Krynica Forum to również nagrody. Drugi dzień konferencji zwieńczy gala, podczas której zostanie wręczona Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego, partnera tytularnego wydarzenia. Statuetką i tytułem laureata zostaną uhonorowani najlepsi przedsiębiorcy Małopolski, wyróżniający się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: mikro przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca. Oprócz nagrody głównej kapituła przyzna również Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia gospodarcze związane z województwem małopolskim.
Organizatorem Krynica Forum jest Instytut Kościuszki.
Zniżka dla Czytelników DGP
Czytelnicy Dziennika Gazety Prawnej otrzymają 30 proc. rabatu na wejściówki BASIC na Krynica Forum z kodem KF30DGP. Program wydarzenia można znaleźć na stronie krynicaforum.pl a zarejestrować się na registration.krynicaforum.pl/home/pl.