Początki Europejskiego Kongresu Finansowego wiązały się z pilną potrzebą dyskusji o tym, jak wyjść z kryzysu finansowego końca pierwszej dekady XXIw. i jak zapobiegać podobnym kryzysom w przyszłości. W kolejnych latach EKF koncentrował się na debacie o innowacyjnej i bezpiecznej przyszłości sektora finansowego, zapewniającej stabilność finansowego systemu i zrównoważony rozwój gospodarki. Po dziesięciu latach pandemia znów wymusiła dyskusję o roli i kondycji sektora w czasach niepewności oraz o odpowiedzialnych finansach w nowej kryzysowej rzeczywistości. W roku bieżącym, w obliczu militarnej agresji Rosji u granic UE nadszedł czas, by EKF dyskutował o finansach dla wartości, dla wolności, demokracji i międzynarodowej solidarności.

Tematy związane z ryzykiem wojny, konsekwencjami sankcji oraz koniecznością odbudowy zrujnowanej wojną gospodarki Ukrainy będą przewijały się w wielu sesjach kongresowych poświęconych zagadnieniom takim jak cyberbezpieczeństwo i rozwój technologii w finansach, szeroki wachlarz problematyki ESG czy wyzwań związanych z rosnącą inflacją. Na Kongresie gościć będziemy przedstawicieli władz finansowych Ukrainy oraz instytucji finansowych i rozwojowych z demokratycznego świata.

Główne obszary tematyczne tegorocznej, dwunastej edycji Kongresu obejmą:

  • nowy ład międzynarodowy – co przynoszą zmiany na Wschodzie?
  • wiarygodność waluty i stabilność systemu finansowego
  • odpowiedzialne wdrażanie ESG
  • wyzwania cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo
  • stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych i atrakcyjności rynku kapitałowego
  • instytucje finansowe i ich klienci
  • rola sektora finansowego we wspieraniu rozwoju gospodarki

Ostatniego dnia Kongresu odbędą się trzy debaty okrągłego stołu:

  • okrągły stół - makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla sektora finansowego
  • okrągły stół ryzyka bankowego
  • okrągły stół - mapa wyzwań technologicznych dla sektora finansowego,

których zwieńczeniem będzie debata prezesów największych polskich banków -mapa wyzwań przed sektorem bankowym.

Jak co roku wymiernym, praktycystycznym efektem obrad Kongresu będą rekomendacje dotyczące stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego Polski i UE.

Szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie: https://www.efcongress.com/program-ekf-2022/