Kongres Bankowości Detalicznej (KBD) jest jednym z największych cyklicznych forów dyskusyjnych przedstawicieli banków, regulatorów i doradców z obszaru bankowości detalicznej.

KBD to swoisty branżowy thinktank. Kongres stanowi bowiem nie tylko platformę merytorycznej debaty nt. najbardziej aktualnych wyzwań i problemów dotyczących bankowości detalicznej ale również jest źródłem rekomendacji, których celem jest racjonalizacja działań legislacyjnych i organizacyjnych służących bezpieczeństwu i rozwojowi sektora.

W tegorocznym programie Kongresu:

Reklama
 • Wpływ inflacji, ESG i otoczenia ekonomicznego na biznes detaliczny
 • Czy polski bank może być dla "Kowalskiego" najlepszym partnerem na dzisiaj, jutro i na emeryturę?
 • Jak zredukować narastające ryzyko prawne w relacjach z konsumentami?
 • Czy grozi nam kryzys na rynku hipotecznych kredytów mieszkaniowych?
 • Komu potrzebne są oddziały - bankom czy klientom?
 • Digitalizacja banków - relacja z klientem
 • Doświadczenia pocovidowe i planowane nowości w bankowej obsłudze mikroprzedsiębiorców
 • Cyberbezpieczeństwo - jak widzi to nadzór finansowy?
 • Bezpieczeństwo detalicznej bankowości cyfrowej w kontekście rosnącej konkurencyjności i zagrożeń

Poziom merytoryczny i realny wpływ na rozwój i bezpieczeństwo sektora bankowości detalicznej w Polsce postrzega się jako najważniejszy wyróżnik Kongresu Bankowości Detalicznej. Grono ekspertów współtworzących jego rekomendacje stanowi o randzie i prestiżu wydarzenia.

Kongres skierowany jest w pierwszej kolejności do:

 • członków zarządów i rad nadzorczych banków, instytucji ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych
 •  członków zarządów kancelarii prawnych
 • członków zarządów firm doradczych
 • przedstawicieli dostawców rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego
 • przedstawicieli środowiska akademickiego

Miejscem ostatnich edycji Kongresu Bankowości Detalicznej stała się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Tegoroczna edycji zaplanowana jest, w formule stacjonarnej – z udziałem prelegentów i publiczności live.

foto: materiały prasowe

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

https://www.efcongress.com/kbd/program-kbd-2021/

REJESTRACJA:

https://www.efcongress.com.pl/wydarzenie/kbd2021/

foto: materiały prasowe