Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce powstał na bazie odbywającego się od wielu lat rankingu gmin w Danii. Uczestniczy w nim rokrocznie ponad 60% duńskich gmin, a wyniki rankingu podawane są do publicznej wiadomości.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zorganizowała I edycję „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce” w latach 2005/2006.

Inauguracja konkursu odbyła się w dniu 30 maja 2005 r. podczas organizowanej przez KAPE S.A. w Warszawie konferencji pt. „Racjonalne gospodarowanie energią w regionie i w przedsiębiorstwie – planowanie i finansowanie”. Konkurs zakończono 15 marca 2006 r. podczas uroczystej Gali wręczenia nagród w Warszawie w hotelu MDM. Do pierwszej edycji zgłosiło się około 100 gmin, ostatecznie stosowne dokumenty złożyło 39 gmin. Pierwsze miejsce otrzymała gmina Suchowola, drugie miejsce Namysłów i trzecie miejsce Kędzierzyn Koźle. W uroczystej Gali wręczenia nagród wzięli udział przedstawiciele patronów honorowych i partnerów Konkursu, przedstawiciele Gmin biorących udział w Konkursie oraz liczni przedstawiciele mediów ogólnopolskich i regionalnych.

Po sukcesie pierwszej edycji, w roku 2006 rozpoczęto kolejną, drugą edycję Konkursu. Zgodnie z sugestią gmin biorących udział w Konkursie gminy podzielono na trzy kategorie w zależności od liczby mieszkańców (do 30 tys.,30-100 tys., powyżej 100 tys.) Wprowadzenie kategorii pozwoliło na bardziej precyzyjne porównanie działań zarówno małych gmin z niewielkim kapitałem jak i dużych miast.

Tak jak w poprzedniej edycji, Konkurs rozstrzygnięto 20 kwietnia 2007 r podczas uroczystej gali w Hotelu MDM. Oprócz nagród regulaminowych dla gmin: Dobra Szczecińska i Drawsko Pomorskie (I kategoria), Ostrowiec Świętokrzyski (II kategoria), Rzeszów (III kategoria) wybrane gminy otrzymały nagrody specjalne pieniężne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz firmy Velux Polska. Ambasada Danii ufundowała wyjazd studyjny dla przedstawicieli zwycięskich gmin z pierwszej kategorii. Stowarzyszenie Polskich Energetyków przekazało zwycięzcom komplet wydawnictw, a Wydawnictwo Abrys, które objęło patronat medialny wszystkim gminom ufundowało roczna prenumeratę czasopism „Przegląd Komunalny” i „Czysta Energia”

W 2007 roku wprowadzono kolejną zmianę. Uczestnicy III edycji konkursu pierwszy raz mogli skorzystać z opcji wypełniania i wysyłania wniosków on-line. Do rywalizacji o tytuł najbardziej efektywnej energetycznie gminy w Polsce zgłosiło się 55 gmin, z czego 38 złożyło wymaganą dokumentację. Głównym kryterium oceny Jury Konkursu były wykazane konkretne oszczędności energii w latach 2006-2008. 29 kwietnia 2009 roku na uroczystej Gali nagrodzeni zostali: gmina Kleczew (kategoria I), miasto Lubin (kategoria II), miasto Bielsko- Biała (kategoria III). Oprócz nagród regulaminowych każda z gmin otrzymała także roczną prenumeratę czasopism wydawnictwa Abrys.

Partnerzy programu również przygotowali nagrody specjalne. Ambasada Danii ufundowała dwóm zwycięskim gminom pierwszej kategorii (Kleczew i Lubliniec) wyjazd studyjny do Danii, a Ambasada Brytyjska nagrodziła wyjazdem do Wielkiej Brytanii dwie gminy (Lubin i Cieszyn), które wygrały rywalizację w drugiej kategorii. Ponadto przedstawiciele gminy Lubin odebrali sponsorowany przez firmę Rockwool Polska voucher na materiały izolacyjne w wysokości 10 tys. zł.

Cel Konkursu

Celem konkursu jest promocja i intensyfikacja działań w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy (w tym obowiązku przygotowania planów energetycznych), a także popularyzacja wykorzystania innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych. Zadaniem KAPE S.A. będzie pomoc w skutecznej wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy gminami w zakresie podejmowanych energooszczędnych przedsięwzięć, w tym wykorzystania najlepszych praktyk, wdrażaniu wysokich standardów jakościowych w gospodarce energetycznej gmin.

Promocja edukacji ekologicznej w polskich gminach oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gmin biorących udział w konkursie to dodatkowy atut Konkursu.

Dziennik Gazeta Prawna został patronem medialnym konkursu.

Więcej informacji: http://www.kape.gov.pl/konkursdlagmin/index.html