Warsaw Security Forum (WSF) to wiodąca konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa międzynarodowego, sprawom wojskowym, zagrożeniom cybernetycznym, współpracy transatlantyckiej, a także wyzwaniom i szansom, które stoją nie tylko przed Polską, ale całym regionem Europy Środkowej i Wschodniej.

Tegoroczna, V edycja Warsaw Security Forum organizowana jest we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego - organem doradczym Prezydenta RP. Jest także objęta patronatem m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Każdego roku WSF skupia kluczowych decydentów, liderów branży, a także ekspertów wojskowych i cywilnych z całego świata w celu omówienia wydarzeń, trendów, a także szans i wyzwań, które czekają na Wspólnotę Transatlantycką. W ubiegłym roku Warsaw Security Forum zgromadziło rekordową publiczność ponad 800 gości oraz 120 prelegentów z Europy, Ameryki Północnej i Azji.
W tym roku WSF może pochwalić się imponującą liczbą wysokiej rangi urzędników państwowych, którzy potwierdzili swoją obecność.

Warsaw Security Forum podzielone jest na trzy sesje sesje break-out, które w całości nadają ramy dla wymiany intelektualnej podczas Forum, a także sesje plenarne. Sesje plenarne koncentrują się głównie na zagadnieniach strategicznych oraz szeroko rozumianej przyszłości ładu międzynarodowego. Uzupełnieniem sesji są wydarzenia towarzyszące, w tym spotkania na zaproszenie ekspertów, przedstawicieli podmiotów gospodarczych i rządowych. Wydarzenia te obejmują dialog menedżerski, okrągły stół, a także spotkania w formacie B2B i B2G.

Oprócz samego Forum, tegoroczna edycja #WSF2018 będzie składać się z serii wydarzeń, które razem tworzą Tydzień WSF, rozpoczynający się od programu New Security Leaders, gdzie Warsaw Security Forum 2018 będzie także jego punktem kulminacyjnym. Wydarzenie #WSF2018 jest także okazją do promocji NATO i kampanii #WeAreNATO.

Głęboko wierzymy, że #WSF2018 będzie kontynuowało sukces poprzednich edycji, gromadząc jeszcze więcej wybitnych ekspertów i osobowości wysokiego szczebla.

ORGANIZATOR:

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego założona w 2004 roku w Warszawie, jest niezależnym, bezstronnym think-tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym.

Fundacja Pułaskiego dostarcza analiz, które opisują i wyjaśniają rozwój sytuacji międzynarodowej, identyfikują trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierają możliwe zalecenia i rozwiązania, które mogą wdrożyć rządowi decydenci i menedżerowie sektora prywatnego.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego skupia wokół siebie ponad 60 ekspertów z różnych dziedzin. Publikuje bieżące analizy Pułaskiego, Raport Pułaskiego i Komentarze Pułaskiego. Eksperci Fundacji współpracują regularnie z mediami. Jednym z wiodących projektów w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego jest doroczne Warsaw Security Forum.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego została wyróżniona nagrodą "Think Tank Awards 2017" w kategorii "Best EU International Affairs Affairs think", przyznawanej przez magazyn Prospect.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego ma status partnerski Rady Europy.