18-19 października 2018, Siedlce

"Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości" to temat przewodni tegorocznej edycji OSG 2018. Zakres tematyczny obejmuje:
Energetyka
• Ciepło systemowe i polityka antysmogowa
• Elektromobilność
• Gospodarka 4.0: innowacje, inwestycje, rozwój
• Infrastruktura i transport
• Samorząd lokalny
• Bezpieczeństwo narodowe
• Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe
• Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego
• Inwestycje energetyczne w praktyce i możliwości ich finansowania
• Energetyka rozproszona jako element gospodarki niskoemisyjnej


Podczas Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek "Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018" - nagrody przyznawanej osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki. W tym roku „Bursztyn 2018” zostanie wręczony:
• Minister Przedsiębiorczości i Technologii
• Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
• Ministrowi Środowiska
• Sekretarzowi Stanu Ministerstwa Finansów, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
• Prezydentowi Miasta Siedlce
• Prezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska
• Prezesowi Zarządu Stadler Polska


W ramach OSG 2018 odbędzie się sesja organizowana przez Ministerstwo Energii oraz NFOŚiGW pt.: „Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza”.
REJESTRACJA (tylko 2 dni)- UDZIAŁ BEZPŁATNY


PROGRAM Z PRELEGENTAMI

Zapraszamy do udziału! www.osg2018.pl