Poszukiwanie wspólnoty europejskiej wokół idei wartości i biznesu na trzy dni połączy uczestników XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, który rozpocznie się w „polskim Davos” już 4 września

Kongres w Krynicy konsekwentnie od 28 lat gromadzi najważniejszych przedstawicieli polityki i biznesu w Europie.Miejsca nie można było wybrać lepiej, bo „Perła Polskich Uzdrowisk” czy też „polskie Davos” jest godną wizytówką Polski dla wszystkich, którzy jeszcze nie poznali uroków jej krajobrazu. Ale nie o promowanie turystyki tu chodzi, a o poszukiwanie wspólnoty. Tego, co nas, Europejczyków łączy, a może odpowiedzi na nieco bardziej dramatycznie brzmiące pytanie: czy i co nas jeszcze łączy. Stąd motto tegorocznego forum: „Europa wspólnych wartości, czy Europa wspólnych interesów”, który odbędzie się w Krynicy w dniach 4-6 września.

Kongres od lat jest przestrzenią wymiany doświadczeń i koncepcji, konstruktywnej polemiki, zderzenia siły wielkiego kapitału z zapałem nowo powstałych podmiotów. Wśród gości pojawiają się prezydenci, premierzy, ministrowie, unijni komisarze, parlamentarzyści, prezesi największych przedsiębiorstw, eksperci, przedstawiciele samorządów, świata kultury oraz dziennikarze.

Panele dyskusyjne toczą się w ramach tzw. ścieżek tematycznych poświęconych biznesowi i zarządzaniu, kwestiom międzynarodowym (Europa i Świat), bezpieczeństwu, energetyce, innowacjom, ochronie zdrowia, polityce regionalnej, inwestycjom, zjawiskom makroekonomicznym, kwestiom społecznym, czy wreszcie roli państwa w reformowaniu najważniejszych obszarów jego funkcjonowania.

Podczas forum przyznawany jest także przez ponad trzydziestoosobową kapitułę tytuł Człowieka Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy. W przeszłości laureatami tej nagrody byli m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Janusz Lewandowski, Vaclav Havel, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Jan Paweł II. Podczas ubiegłorocznego, XXVII forum, tytuł ten przypadł ówczesnej premier Beacie Szydło. Laureatka tak mówiła po ogłoszeniu werdyktu: „Za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżałam, widziałam i słyszałam dyskusje o Polsce, o Europie, o tym co zrobić, jak zrobić, żeby wszystkim nam żyło się po prostu lepiej, żebyśmy byli państwem, które jest w awangardzie nowoczesnej Europy”.

Awangardę i nowoczesność, na które wskazywała rok temu premier Szydło wnoszą wraz ze swoją, coraz bardziej widoczną obecnością, startupy. Ta tendencja cieszy także Zygmunta Berdychowskiego, pomysłodawcę forum, który parafrazując Petera Thiela tak komentuje ten trend: „Witając gości forum, z satysfakcją odnotowuję rosnącą reprezentację start-upów oraz młodych przedstawicieli świata nauki z różnorodnych europejskich jednostek badawczych. Nikt nie oczekuje, że forum przyniesie gotowe rozwiązania i recepty, niezależnie od tego, czy będziemy rozważać dylematy pojawiające się w skali firmy, branży, kraju, czy kontynentu. Ale bez stawiania odważnych pytań, tak podczas nadchodzącego forum, jak i wszystkich minionych, nie zbliżymy się do rozwiązania istniejących problemów”.

W kalendarz krynickiego kongresu są wpisane również gale przyznania nagród Firmy Roku, Organizacji Pozarządowej Roku oraz Nagrody Specjalnej, a już w dzień po jego zakończeniu frusza jedna z największych i najbardziej wszechstronnych imprez biegowych w Polsce - Festiwal Biegowy