Temat wiodący tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego to Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku. Temat ten odzwierciedla kluczowe dylematy stojące przed światową gospodarką w dziesiątym roku po wybuchu globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, który podważył wiele z paradygmatów dominujących w polityce gospodarczej na przełomie XX i XXI w.

- Jakie jest miejsce międzynarodowej solidarności w polaryzującym się świecie?
- Czy należy ograniczyć regulacjami międzynarodową konkurencję podatkową?
- Jaka powinna być reakcja banków centralnych krajów UE spoza strefy euro na politykę pieniężną prowadzoną przez Europejski Bank Centralny?
- Czy rynek sam wygeneruje nowe rozwiązania, dostosowane do możliwości i potrzeb cyfryzującej się rzeczywistości?


W tym roku wzbogacamy program EKF o nowy element: Poland Capital Summit. Uczestnicy pięciu debat, jakie odbędą się w ramach tej inicjatywy, skupią się na atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

W trakcie VII EKF odbędzie się też Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Jej współorganizatorami są Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski. Kongresowi towarzyszy również Sopocki Festiwal Finansowy, cykl różnorodnych wydarzeń o tematyce finansowej skierowanych do mieszkańców i gości Sopotu. Ostatnim akordem tegorocznego Kongresu będzie debata oksfordzka studentów-członków Akademii EKF pod hasłem „Europa dwóch prędkości zniszczy Unię Europejską”.

Dyskusje składające się na VII EKF prowadzone będą w taki sposób, by móc na ich bazie opracować, jak co roku, Rekomendacje EKF. Zostaną one następnie skierowane jako postulaty uczestników VII EKF do instytucji regulujących rynek finansowy, administracji państwowej oraz odpowiednich instytucji unijnych.

EKF nie kończy się jednak w momencie zamknięcia Kongresu w Sopocie. Już od trzech lat czas pomiędzy kolejnymi edycjami Kongresu poświęcamy na opracowywanie Stanowisk EKF, które są włączane do toczących się w Europie i na świecie procesów konsultacyjnych dotyczących stabilności i rozwoju rynku finansowego. Tegoroczny Kongres jest również okazją do zaprezentowania nowych Publikacji EKF.

Łącznie, we współudziale z uczestnikami kolejnych Kongresów, EKF przedstawił już 60 Rekomendacji, 16 Stanowisk i 17 Publikacji EKF, które są konstruktywnym wkładem środowiska polskich i europejskich ekspertów w zmiany zachodzące w Unii Europejskiej.

Jest takie polskie powiedzenie: „nic o nas bez nas”. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w dyskusjach podczas VII Europejskiego Kongresu Finansowego

Więcej informacji o programie i gościach: www.efcongress.com